V přípravě jsou projekty, jež z něj mají učinit „vlajkovou loď" konceptu Královéhradecký kraj - chytrý region. V myšlence takzvaného „smart" neboli chytrého regionu jde o propojení inteligentních řešení na poli dopravy, služeb, řízení, ekonomiky, energetiky, ochrany životního prostředí a dalších. Toho má být dosaženo vhodným využitím pokročilých technologií. To se má týkat i plánů na nové využití někdejšího vojenského areálu.

„Jedná se o unikátní prostor, jež lze řešit pomocí konceptu chytrého regionu. V jednotlivých objektech a přilehlém veřejném prostoru můžeme v budoucnu propojit několik funkcí. Vznik nových muzejních prostorů se bude hodně lišit od tradičního pojetí. Má zde vzniknout prostor pro vzdělávání, výzkum, kulturní vyžití, služby a další aktivity při uplatnění moderních informačních, logistických, dopravních nebo energetických technologií," vysvětlil hejtman Jiří Štěpán.

Části areálu jsou nyní ve vlastnictví kraje a města Hradce Králové. Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s oběma samosprávami a dalšími subjekty systematicky koordinuje jednotlivé dílčí investice v území tak, aby se vzájemně doplňovaly a vytvářely předpoklady pro vznik nových inovativních aktivit. V současnosti se připravují projektové dokumentace pro rekonstrukce obou kasárenských objektů.

V příštím roce se budou předkládat žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Ta by měla včetně příspěvku ze státního rozpočtu u obou projektů pokrýt až 90 procent odhadovaných nákladů. Současné nastavení programu umožňuje podporovat projekty s celkovými náklady v omezené výši pěti milionů euro na jeden projekt, což je pro tyto projekty zatím nepřekročitelný limit.