Na odstranění několika malých betonových nádrží a jejich nahrazení přírodě blízkým prostředím přispěje Královéhradecký kraj částkou 99 tisíc korun. Poskytnutí dotace v pondělí odpoledne schválilo krajské zastupitelstvo.

„Vznikne hodnotný biotop pro obojživelníky, který zvýší biodiverzitu přírodní památky. Očekáváme, že tuto lokalitu velmi rychle osídlí zejména skokan skřehotavý, skokan zelený a čolek obecný. Tůň jim svými parametry poskytne vhodné prostředí k životu i rozmnožování,“ říká náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek (Koalice pro KHK).

Nová tůň bude mít proměnlivou hloubku do 1,4 metru. Vodní plocha s osluněnou hladinou by měla přilákat také vážky a skýtat lepší podmínky i pro vodní vegetaci – například ohroženou tajničku rýžovitou. Celkové výdaje projektu se blíží částce půl milionu korun.