Tradičně velké čarodějnické manévry uvidí ve středu Nechanice. Patnáct minut po 17. hodině začne u kulturního domu program zahrnující vystoupení dechovky Májovanky, tanečnic ze základní školy a kouzelníka Mr. Carlo.

Průvod čarodějnic a dalších účastníků se následně vydá na fotbalové hřiště, kde opět zahraje Májovanka. O zábavu se po zbytek večera postará zdejší country kapela Anežka a její tygři. Chybět samozřejmě nebude obrovský oheň a atrakce pro děti. „Měla by tam být nafukovací skluzavka, autíčka jezdící na kolejích a oslíci, kteří povozí děti,“ řekla nám Ilona Matoušková z odboru kultury nechanické radnice.

Živo bude také v Holohlavech, kde obcí projde lampionový průvod. Sraz účastníků je v 19.30 hodin u hasičské zbrojnice, zapálení hranice v lokalitě U Kříže je naplánováno na 20. hodinu.

Nejmenší ratolesti si užijí zábavné odpoledne před kulturním centrem Médium na Moravském Předměstí v Hradci Králové. „Máme pro ně od 18 hodin nachystaný táborák, u něhož si budou moci opéct vuřty a párky. Ty si mohou děti donést nebo je koupí i na místě,“ uvedla vedoucí centra Lada Štěpánová. Dětem se předvede také brněnský divadelní soubor Komedianti na káře s představeními Cirkus bude možná a Na volné variace.

Pálení čarodějnic – rady hasičů, jak bezpečně prožít tuto oslavu


Blíží se poslední dubnový den a s ním přichází i tradiční oslava „pálení čarodějnic“. Na mnoha místech republiky vzplanou v noci z 30. dubna na 1. května stovky ohňů. Aby tato noc neskončila pro její účastníky tragicky, je tu několik základních rad od hasičů.

Místo pro rozdělávání ohně by mělo být vzdálené minimálně 50 metrů od okraje lesního pozemku a řádně odděleno od hořlavého materiálu. Zcela zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě nebo strništi. Lidé by při rozdělávání ohně měli dbát i na bezpečnou vzdálenost od stohů, obytných a hospodářských stavení. Oheň by se v žádném případě neměl nechávat bez dozoru a důkladně zkontrolovat, zda je ohniště důkladně uhašeno, např. zalité vodou nebo zasypané zeminou.

Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství by lidé v žádném případě neměli používat vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo líh. V minulých letech došlo k několika vážným zraněním způsobených právě přiléváním hořlavých kapalin do ohně kvůli lepšímu rozhoření plamene.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Telefonní číslo pro nahlášení pálení ohňů na Krajské operační a informační středisko Královéhradeckého kraje v Hradci Králové je 950 530 100.

Pokud se právnické nebo podnikající fyzické osoby (např. firmy, obce) rozhodnou pálit velké vatry, měly by tuto skutečnost také včas ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Při dodržování základních pravidel rozdělávání ohňů může proběhnout „pálení čarodějnic“ bez tragických úrazů a ničivých požárů.

por. Bc. Martina Žahourková, mluvčí HZS
Bleskové zpravodajství RSS