„Jedná se o porušení rozpočtové kázně, z částky bylo 400 tisíc vyfakturováno až po realizaci projektu, tam by mohlo zastupitelstvo být vstřícné a vrácení dotace odpustit,“ uvedl již dříve primátor města Zdeněk Fink. Radní zároveň souhlasí s úhradou zbylé části odvodu ve výši 96 170 korun v pěti rovnoměrných měsíčních splátkách. Zda zastupitelé jejich rozhodnutí potvrdí, se ukáže 31. ledna.

Provozovatel artkina Centrál, které je zadlužené částkou ve výši přibližně tři miliony korun, žádá zastupitele ještě o mimořádný příspěvek ve výši 1,5 milionu korun a o navýšení pravidelného ročního grantu o půl milionu korun. O tom budou zastupitelé rozhodovat na své únorové schůzi.

Radní v úterý na svém zasedání rovněž pověřili náměstka primátora Josefa Kroftu, aby jednal s věřiteli kina, kteří se radnici ozývají. Exekucemi může být ohrožena nedávná investice města, protože část majetku patří občanskému sdružení.