Asfaltový povrch části Hradečnice narušily kořeny stromů. Opravovat se bude úsek od lesního hřbitova k hájovně U Dvou šraňků. Jedná se o nejstarší část Hradečnice, která vznikla v roce 2006. Úkolem bude také sjednotit povrch se zbytkem stezky.

„Na úsek se použil pro bruslaře nevhodný asfalt,“ vysvětlil už dříve Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. Oprava bude spočívat v odfrézování stávajícího živičného povrchu a položení nového. V době opravy bude Hradečnice uzavřena pro provoz. Technické služby Hradec Králové chtějí opravu dokončit v první polovině července.