Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení jihoamerických indiánů z oblíbené skupiny Chayag, ukázky národních oděvů i etnické ochutnávky. Španělské flamenco zatančí soubor La Pasión. V programu vystoupí také muzikanti původem z Itálie, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Sýrie a dalších zemí. Festival doprovodí výstava výtvarných prací cizinců a žáků ZUŠ Habrmanova. Setkání národů nabízí široké veřejnosti příležitost poznat národní tradice, umění a zvyky cizinců z různých zemí, kteří u nás žijí, pracují anebo studují.

Dopoledne je určeno žákům a studentům škol, kteří si také prověří své znalosti v interaktivní soutěži s cizinci.

Odpolední program pro veřejnost začíná v 15 hodin, kulturní program na pódiu v 17 hodin. Návštěvníci budou mít možnost projít téměř celý svět na jednom místě. Letos se poprvé představí Brazílie. Americký kontinent budou prezentovat také Mexiko, Bolívie a Peru. Asii například Vietnam, Sýrie a Indie. Afriku zastoupí Uganda, Nigérie, Etiopie, Ghana nebo Eritrea. Z evropských národů se představí Ukrajinci, Rusové, Arméni, Řekové nebo Italové, z euroasijských Turci a další. Vstup je zdarma.