Pro domácnost žijící v bytě 3+1 s průměrnou spotřebou tepla ve výši 25 GJ/rok dojde k mírnému nárůstu nákladů přibližně o 20 korun měsíčně. I přes dvouprocentní nárůst ceny zůstává teplo z EOP jedním z nejlevnějších v rámci dálkového vytápění v ČR. Meziročně dojde ke snížení ceny za odebrané množství v průměru o 30 Kč/GJ při současném navýšení stálé složky ceny, která bude nově tvořit v průměru 30 procent nákladů na dodávky tepelné energie.

Celková průměrná cena pro odběratele na sekundární úrovni předání by v roce 2017 měla dosahovat výše 433 Kč/GJ (bez DPH), což je významně méně, než činí průměrná cena tepla z dálkového vytápění v Česku. Do úpravy ceny se promítá dokončení masivních investic do ekologických opatření.