Od 1. ledna 2024 bude jednosložková cena vodného a stočného činit 146,73 korun za metr krychlový, a to včetně 12procentní sazby DPH. Informovala o tom společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK).

Cena vodného a stočného se již od roku 2008 skládá z pohyblivé a pevné složky. Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné pro rok 2024 bude 130,08 Kč/m³ včetně DPH, oproti roku 2023 vzroste o 16,67 korun za m³. Zvýší se i cena pevné složky, která je stanovena podle velikosti vodoměru.

Podle informací v tiskové zprávě společnosti VAK HK odběratel v rodinném domku zaplatí ročně v pevné složce 2 731 korun místo dosavadních 2 380 korun. Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 12,7 procenta bez DPH oproti cenám roku 2023.

Ilustrační foto.
Tisíce domácností na východě Čech se v úterý ráno ocitly bez proudu

„Příčina pro zvýšení ceny leží v plánovaných nákladech na nákup předané vody, materiálu a zejména v nákladech na opravy našeho infrastrukturního majetku, které se oproti předchozímu roku zvýší o 46 milionů korun. Důvodem je trvalá snaha provozovatele řádně pečovat o pronajatý majetek tak, aby mohl i nadále sloužit v co možná nejlepším provozuschopném stavu. Od 1. ledna dochází rovněž ze strany státu k navýšení DPH z 10 na 12 %,“ řekl v tiskové zprávě Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK.

„Díky úsporným projektům na ČOV Hradec Králové dojde v příštím roce ke snížení nákladů na elektrickou energii a zemní plyn, přičemž ostatní položky nákladů na vodné a stočné jsou nižší nebo nejvýše na úrovni meziroční průměrné inflace, která činila 14,3 %. I přes smluvní možnost provozovatele navýšit cenu o inflaci, je výsledná cena, na základě vzájemného jednání, pod úrovní inflace,“ doplnil Šolc.

Zvýšení ceny vodného a stočného by podle společnosti VAK HK nemělo mít významný vliv na výdaje domácností. „Například pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě, která platí vodné i stočné, vzrostou denní výdaje za tyto služby v průměru o 6 korun a 30 haléřů,“ vysvětlil Jiří Šolc.

Petr Lehký, ředitel ZŠ Úprkova.
ROZHOVOR: Jsme biti na tom, že učíme dobře, říká ředitel hradecké základní školy

VAK HK uvádí, že nastavený trend obnovy vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti bude dále pokračovat. Výrazný vliv na navýšení ceny vodného a stočného v roce 2025 a v letech následujících by to ale podle společnosti mít nemělo. „Významnou měrou k této skutečnosti přispívají dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 279 mil. Kč, které se podařilo společnosti získat pro investice v letech 2022 – 2024 ke zmírnění následků sucha a zvýšení zabezpečenosti v zásobování pitnou vodou,“ vysvětluje Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek VAK HK.

Společnost VAK HK investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku již 4 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, zápůjček od obcí a nájemného z pronájmu vodárenského infrastrukturního majetku od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. Výše tohoto nájemného určená na investice vzrostla od roku 2006 ze 144 milionů na 265 milionů korun pro rok 2024.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Ulice V Kopečku v Hradci Králové se otevře řidičům, ale jen na tři měsíce

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth