„Sociální a právní poradenství bylo poskytnuto 525 cizincům, kurzů češtiny a sociokulturní orientace se zúčastnilo 279 cizinců," upřesnil Jan Kočí, vedoucí centra.

Kdo nejčastěji vyhledává pomoc centra? Lidé z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska, Ruska a Sýrie.

Pomoc lidem 
ze třetích zemí

I letos charita pokračuje v pomoci cizincům ze třetích zemí. A to díky prostředkům Evropského fondu.

Centrum se je pokouší začlenit do většinové společnosti. „Nabízíme kurzy k občanství, kde mají cizinci možnost připravit se na zkoušku z češtiny a ze znalostí o našich reáliích," uvedl Jan Kočí.

„V tomto roce jsme nově zahájili populárně naučný cyklus přednášek ve spolupráci 
s filozofickou fakultou hradecké univerzity, které jsou určeny cizincům i veřejnosti," dodal vedoucí.

Veronika Skřivanová