Zvoníci před zvoněním obdrží povolení z rukou jednoho z městských radních a u příležitosti svátku sv. Augustina bude jeden z nových zvoníků pasován. To vše v nových renesančních kostýmech a před cechovní korouhví.

Program - pondělí 28. srpna, Bílá věž:
17.00 Průvod zvoníků a měšťanů od Adalbertina k Bílé věži
17.10 Ceremoniál zvoníků, pasování zvoníka
17.45 Příprava na zvonění
18.00 Zvonění na zvon Augustin
18.15 Fotografování zvoníků a účastníků zvonění, odchod zvoníků pro sjednanou odměnu: Dva žejdlíky piva, skývu chleba a špalek slaniny. K této události bude k dispozici na České poště č. 2 v Hradci příležitostní razítko se symbolem zvonu Augustin.