Rekordně vysokou finanční částkou se developerská společnost CTP musela „vykoupit" z nelegálních příprav dvou skladových hal v Hradci Králové. Stavební úřad nizozemskému investorovi vyměřil celkem dvě pokuty. Ani jedna z oslovených stran jejich přesnou částku neuvedla, je totiž předmětem neveřejného správního řízení. CTP pouze přiznala, že na penále už zaplatila téměř dva miliony korun.

Řízení je přerušeno

Staveniště na okraji města směrem na Třebechovice zeje od března prázdnotou. Veškeré práce jsou zastaveny, firma z nedokončené stavby pouze postupně odváží zbylé zařízení, které tu leží ladem. „Řízení o dodatečném povolení stavby je stále přerušené a investor shání potřebné doklady k doložení," potvrzuje informaci mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková. Nizozemská CTP musí materiály a informace dodat nejpozději do 30. června.

Co čeká hradecké diváky v další epizodě tohoto „seriálu"? Možných scénářů je několik: Pokud investor do konce června veškeré potřebné údaje doloží, začne standardní řízení o dodatečném povolení stavy. Stavební úřad má na tento úkon ze zákona danou lhůtu 90 dní, během níž musí dospět k rozhodnutí. „Pokud investor nestihne sehnat všechny potřebné podklady, požádá nejspíše o prodloužení lhůty," hovoří o další možné variantě Vlčková. Pak by se samozřejmě opět celý proces pozdržel. Nastat ale můžou (jak už to tak bývá) i další nepředpokládané zvraty. V každém případě je už nyní jisté, že pokud k udělení dodatečného povolení dojde, stavba se stejně dříve než letos v září nerozeběhne.

Pokuty pro CTP jsou rekordní
První pokutu od stavebního úřadu ve výši čtvrt milionu uhradil investor – nizozemská firma CTP okamžitě. Proti druhé, která společnosti záhy přistála na stole, Holanďané podali odpor. Úřad zvažoval podat i třetí finanční sankci, nakonec se ale situace vyřešila jinak. Došlo k novému projednání a firmě byla uloženo „nové druhé" penále.  Ovšem za další období, které v sobě zohlednilo i třetí možnou pokutu. Celkově tak developer zaplatil za nelegální stavění ve dvou pokutách téměř dva miliony.

Finanční ztráty

Čekání na povolení firmě už nyní přináší nemalé finanční ztráty. „S narůstající prodlevou v dodání budovy našim klientům samozřejmě narůstá finanční škoda naší společnosti, nemluvě o reputačním riziku. Jsme si však vědomi, že do této situace jsme se dostali svým vlastním rozhodnutím," komentuje současný stav regionální ředitel developerské společnosti CTP Tomáš Novotný a dodává, že firma pokračuje v získávání doplňujících podkladů, které si vyžádal stavební úřad, a doufá, že se řízení znovu rozeběhne během několika týdnů.

„Plně chápeme komplikovanost situace, která byla naším jednáním vyvolána. Rádi bychom stavbu dokončili v co nejkratším časovém horizontu, neboť již nyní jsme ve značné prodlevě oproti termínům odsouhlasených našimi klienty," přiznává ředitel.