Hradecký deník během roku osloví starosty menších vesnic v okrese, aby čtenářům dokázali, že se leccos zajímavého děje i mimo krajskou metropoli. Oslovili jsme také starostu Černilova Stanislava Javůrka.

Co je v obci nového?
Zrovna jsme dokončili výstavbu sběrného dvora v rámci akce celého mikroregionu Černilovsko. Další sběrná místa jsou například ve Skalici nebo Libřicích. Máme zde přístřešek pro techniku, sklad na odložené věci
i kompostárnu. Druhou akcí je rekonstrukce bývalé evangelické školy (na snímku), kde budujeme kulturní a spolkový dům. Přízemí už je opravené. Teď máme v plánu rekonstrukci prvního patra, úpravu fasády a výstavbu venkovního pódia. Některé spolky už se zde scházejí, například důchodci nebo klub maminek.

Žádali jste o dotace?
Na výstavbu sběrného dvora jsme zažádali o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Na realizaci kulturního a spolkového domu pak z regionálního operačního programu.

Plánujete větší investice a opravy i do budoucna?
Chceme investovat do výstavby sportovišť. První projekt se týká venkovního hřiště, které bychom chtěli vybudovat u místní základní školy. V současnosti si necháváme vypracovat i projekt sportovní haly, kterou bychom chtěli v Černilově postavit. Budeme žádat
o granty z regionálního operačního programu.

Jaké kulturní či sportovní akce v obci pořádáte?
Akcí je celá řada. Známá je jistě sportovně recesistická akce Černilovský pařez. Hasiči pořádají Den sv. Floriána, který je spojen s přehlídkou hasičské techniky, ukázkami jejich činnosti a atrakcemi pro děti. Pěkná je i soutěžní výstava Černilovská dýně. Jinak zde pořádáme i drakiády, předvánoční zpívání u jesliček. Jezdí sem divadelní soubory a v létě je zde hudební přehlídka Villa alternativa. Lenka Kašparová


FAKTA O ČERNILOVĚ:

Poloha: 10 km severovýchodně od Hradce Králové
Rozloha: Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra všech tří katastrálních území je 2 574 hektarů
Počet obyvatel: V Černilově žije 1981 obyvatel, v Bukovině 155 obyvatel, v Újezdě 192 obyvatel
Nadmořská výška: 250 metrů nad mořem
První písemná zmínka: pochází z 13. století