V pondělí začala oprava památkově chráněného domova důchodců v Černožicích. Rekonstrukce objektu z roku 1926 na moderní zařízení sociální péče by měla přijít na 45 milionů korun bez DPH. Původně byly náklady odhadovány na 66 milionů korun bez DPH, podařilo se je ale snížit během veřejné soutěže. Jde o současnou největší investicí kraje v sociální oblasti.

Konkrétně se rekonstrukce týká ubytovacího objektu A. Budova z první republiky má celou řadu nedostatků, které komplikují život klientům i samotnému personálu.

Celková rekonstrukce ubytovacího objektu A černožického domova by měla být hotova nejpozději v posledním čtvrtletí příštího roku.

Klienti domova i personál se na dobu rekonstrukce přestěhovali do náhradních prostor v soukromém pobytovém zařízení pro seniory GrandPark Hradec Králové.

Kraj již v minulosti do černožického domova výrazně investoval. V roce 2011 otevřel nákladem 86 milionů korun nový ubytovací objekt pro 56 klientů.

V historické budově, která za první republiky vznikla jako ubytovna pro textilní dělnice, se budou měnit dispozice pokojů.

Místo dosavadních sociálních zařízení na chodbách bude nově jedno sociální zařízení, včetně například bezbariérových sprch, vždy pro dva pokoje. Několik pokojů bude jednolůžkových.

Projekt počítá také s demolicí a následnou výstavbou technického objektu, který bude sloužit jako sklad, zázemí údržby a garáže. Na něj naváže kryté venkovní sezení pro klienty. V plánu je také vybudování seniorského hřiště, úpravy se dotknou i příjezdových cest pro sanity, zásobování a návštěvy. Až 75 procent nákladů by měla pokrýt dotace od ministerstva práce a sociálních věcí.

„Od pondělí začíná běžet lhůta pro zhotovení díla, která je stanovena na 54 týdnů. Stavba by tak měla být dokončena na podzim 2017. Na financování tohoto projektu obdrží kraj 75procentní dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí," řekl krajský radní pro investice Josef Dvořák."

Královéhradecký kraj zřizuje 16 domovů důchodců a osm ústavů sociální péče. V posledních letech kraj v sociální oblasti postupně investoval do oprav a staveb stovky milionů korun. Například loni kraj postavil v Hořicích na Jičínsku dva domy pro komunitní bydlení pro 16 klientů hořického ústavu tělesně postižených. Zhruba před rokem kraj otevřel po rekonstrukci Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují, který slouží klientům závislým na návykových látkách.