„Vloni jsme veškeré náklady na hrubou stavbu, což bylo zhruba 800 tisíc korun, hradili sami. Letos jsme se přihlásili do Programu obnovy venkova a naší žádosti o dotaci bylo vyhověno. Na dostavbu, která obec rovněž přijde na přibližně 800 tisíc, jsme získali dotaci ve výši 391 tisíc korun. To je polovina nákladů,“ informoval Aleš Krátký, starosta Sovětic, kam Horní Černůtky, místní část obce ležící na rozhraní hradeckého a jičínského okresu, patří.
V domě, jehož kolaudaci obec plánuje na listopad letošního roku, bude sál pro pořádání různých kulturních akcí s nezbytným zázemím. Zbude tady však i místo pro skladovací prostory dříve umístěné ve zbořeném obecním domě. Sklad pojme například sekačku, nářadí a další techniku i materiál.
Kromě kulturního domu budou Sovětice v nejbližších měsících investovat do opravy poškozené hráze místního rybníka. Také v tomto případě se chtějí ucházet o dotace. „Projekt i stavební povolení už máme,“ řekl o současné situací starosta.