Školení vyžaduje zákon od všech, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka například na letních dětských táborech, ale také ve školách v přírodě, výcvikových kurzech nebo vzdělávacích akcích a soustředěních pro děti.

Kurz ve vyhláškou požadovaném obsahu a délce pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové ve dnech 15. až 17. a 23. až 24. června 2007.

Uzávěrka přihlášek je 8. června.

Informace získáte na stránkách www.cckhk.org, emailu hradeckralove@cervenykriz.eu, telefonu 495 516 127 nebo osobně na Oblastního spolku ČČK Hradec Králové v ulici Mostecká 290.

Lukáš Pochylý