„Z běžných kontrol lze uvést kontroly, které proběhly v Hradci Králové v rámci organizovaných farmářských trhů, kde nebyly zjištěny nedostatky,“ řekl ředitel hradeckého inspektorátu ČOI Karel Nohejl.

„Při kontrolách v rámci Helicopter show jsme provedli 13 kontrol, z nichž čtyři byly se závadami. Jednalo se o nesprávné účtování, kdy by byl spotřebitel ošizen. U nabízeného zboží nebyly informace v českém jazyce a na žádost inspektora v roli spotřebitele nebyl vydán doklad o nákupu,“ prozradil Nohejl.

Na veletrhu Svět dětí byly závady zjištěny ve třech případech z jedenácti kontrol. Jednalo se o neseznámení spotřebitele s konečnou cenou kojeneckého textilu, neboť ceny byly uvedeny bez DPH. U dětského kočárku zase nebyl návod s varovnými údaji v českém jazyce. Kontrolovaná dětská postýlka pak nesplňovala požadavky na bezpečný výrobek, protože umístění roštu v nejvyšší poloze skýtalo možnost vypadnutí dítěte.

Poměrně často pracovníci ČOI kontrolují i restaurace či hotely, zkrátka provozovny, kde se pracuje s potravinami. „Také k nám do restaurace pracovníci ČOI již několikrát přišli jako řadoví návštěvníci, kteří se po objednání jídla prokázali svými průkazy a jídlo, co měli na stole si vzali, k přezkoumání do ústraní. U nás naštěstí nic nenašli,“ uvedl majitel hradecké restaurace U České Koruny Robert Jedlička.

Kontroly jsou přísné

Česká obchodní inspekce (ČOI) si s příchodem léta bere na pomyslnou mušku zahrádky restaurací a letní plovárny.

„Kromě kontroly běžných služeb, které jsou návštěvníkům nabízeny na koupalištích a plovárnách – restaurace, stánky s občerstvením, půjčovny sportovního nářadí – se chceme především zaměřit na ta rekreační místa, kde jsou instalovány dětské atrakce jako kolotoče, houpačky, průlezky, skluzavky… a zaměřit se na kontrolu konstrukční bezpečnosti těchto prvků,“ řekl ředitel hradeckého inspektorátu České obchodní inspekce Karel Nohejl.

Na koupalištích se provozovatelé většinou dopouštění následujících přestupků: neseznámení spotřebitele s cenami poskytovaných služeb nebo prodávaného zboží, nápojů či pokrmů. Dále se jedná o chybné účtování, používání neověřených měřidel a poskytování nejednoznačných klamavých informací.

„V současné době čekáme na právní rozklad, zda případy, kdy provozovatel stanoví cenu vstupného závislou na výšce, a to především u dětí, nejsou diskriminací. Jedinec nemůže svůj vzrůst ovlivnit a jeho vrstevník díky vzrůstu má výhodu, na kterou on nedosáhne,“ uvedl Nohejl. Pokuty ČOI jsou odvislé od různých faktorů. Při běžných porušeních, která neohrožují život a zdraví a nepřinášejí spotřebiteli velkou ekonomickou újmu, se jedná o pokuty v řádech tisíců. Při opakovaných zjištěních pak v řádech desetitisíců. V případě zjištění a prokázání, že toto porušení mohlo mít za následek ohrožení života nebo zdraví více lidí, pak pokuta může být v řádech statisíců případně milionů. Ale i tady je nutné vždy posuzovat každý konkrétní případ.