„Jedná se o konferenci, která již desátým rokem poskytuje prostor doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům z Česka a ze Slovenska k tomu, aby diskutovali o výsledcích své odborné práce a aby navazovali kontakty. První slouží k posilování společné a vzájemně se prolínající československé perspektivy na úkor izolovaných českých či slovenských dějin dvacátého století, druhé vede k budoucímu zúročení odborných kontaktů v podobě přípravy společných projektů," vysvětlil Jan Mervart z HÚ FF UHK.

Oproti minulým ročníkům se změnila struktura tematických bloků. „Letos nejsou jednotlivé bloky rozděleny na politické, hospodářské, sociální, kulturní dějiny nebo historiografii, ale tvoří kompaktnější celky, ze kterých si posluchač může vybrat lépe, jaká tematika z dějin dvacátého století jej zajímá," upozornil hlavní organizátor konference Pavel Boštík, student doktorského programu České a československé dějiny na FF UHK.

Plánují další ročník

Akce se koná částečně také v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, se kterým fakulta dlouhodobě spolupracuje. Organizátoři nelení a připravují se už i na další ročníky konference.

„Neusnout na vavřínech a vykročit do druhé dekády pravou nohou. Minulé ročníky nám ukazují, kudy lze jít, avšak nelze předjímat, kam nás cesta zavede. Dvacáté století totiž nabízí široké spektrum témat a přístupů, a dokud nemáte sebrané všechny přihlášky, můžete jen odhadovat, jakou podobu bude mít následující setkání. Nezbývá, než se nechat překvapit a počkat si, s čím přijdou naši pokračovatelé," dodává závěrem za organizátory Zbyněk Sturz, další z nadějných historiků z hradecké filozofické fakulty.