Představí důležité milníky v československém školství 20. století i to, jak se politické události a legislativní změny promítly do vzdělání v ČSR v období první republiky a poté do poválečného československého školství.

Výstava představuje nejčastěji používané učebnice a pomůcky daného období, unikátní lavice pro jednoho žáka, aktovky nebo různé typy školních vysvědčení, dobové fotografie a výběr školních obrazů z uvedených období. Jsou připraveny i dvě komentované prohlídky.