Když navštěvoval střední školu, často snil o tom, že jednou bude studovat v Evropě. V květnu roku 2009 přišla nabídka pro dva kambodžské studenty z královéhradecké univerzity.

Lidé z organizace Člověk v tísni zodpovídali za přezkoumávání a vybírání dvou místních studentů. Měl štěstí, protože byl jedním ze dvou vybraných uchazečů, kteří obdrželi plný tříletý studijní pobyt na fakultě managementu a informatiky na univerzitě v Hradci. Nyní studuje druhým rokem. Sám cítí, že mu byla poskytnuta jedinečná možnost, aby mohl získat vzdělání v cizí zemi, stejně jako zkušenost s životem v Evropě, který je plný vzrušujících zážitků a dobrodružství.

Následně začal svoji životní etapu v České republice, kde je spokojený s pobytem a rovněž i se studiem. Podle jeho zkušeností od prvního dne, kdy přijel, až doposud, získal pozitivní pohled na Česko, protože našel velmi přátelskou a vřelou rodinu hostitelů, zdvořilé a ochotné domorodce, studenty z ostatních zemí a v neposlední řadě i malebnou univerzitu. Zvykl si na přátelskou povahu místních lidí a získal pozitivní náhled na zemi, v níž studuje. Cítí se tu jako doma. Nicméně, za dobu, co tu žije, se musel vyrovnat s kulturním šokem zahrnujícím počasí, společnost, stesk po domově, odlišnou západní kulturu a hlavně jazyk. Vše statečně zdolal, až na češtinu, kterou ačkoli studoval tři semestry, stále považuje za problém.

Rozumí pouze základním obratům. Za žádnou cenu ale nechce vzdát studium slovanského jazyka, protože má rád jeho zvukomalebnost a také ho láká skutečnost, že čeština je jedním z nejtěžších jazyků světa. Rád by dostál svého jména, které znamená v khmérštině štěstí. Věří a doufá, že možnost výměnného pobytu mu pomůže dosáhnout lepšího vzdělání, které je základem každého osobního vývoje. „Z mého pohledu je podstatou štěstí zakořeněná pravda a znalosti, spolu s uvedením kvalitních vzdělávacích principů do reálného života,” řekl Sok.

Je spokojený i se vzdělaností české společnosti. Nejen pro něj je vzdělání v Kambodži stále hlavní a znepokojující záležitostí. Věří, že jednou, až dokončí vzdělání, bude moct uplatnit svůj pozitivní dopad na budoucnost Kambodže. Je to jeho velký sen, podílet se na společenských změnách a zlepšovat vzdělávací systém své rodné země.