Povodně nebo jiné přírodní katastrofy, trpící děti, postižení lidé, týraná zvířata – to bývají nejčastější impulsy k tomu, aby se na pomoc začaly vybírat finanční prostředky. Často je to jedna z prvních věcí, kterou lidé v nouzi potřebují.

Nejrůznější charitativní organizace či jiná sdružení jich během roku pořádají desítky. Občas se ale najde i někdo, kdo dobré věci zneužije ve svůj prospěch. Někdo se může za výběrčího finančních příspěvků vydávat, někdo ty pravé naopak může okrást. Nebo si vezme třeba už plnou kasičku někde z obchodního pultu.

„Není to tak časté, během letošního roku k podobné události nedošlo, pamatuji si jen, že před asi dvěma lety jsme řešili případ, kdy si někdo zřídil číslo účtu, na které lidé měli posílat peněžitou pomoc postiženým výbuchem plynového kotle v centru města. Také se občas stane, že někdo odcizí kasičku, kam přispívají nakupující v nějakém obchodě,“ uvedla Anna Pešavová, mluvčí hradecké policie.

Každá veřejná sbírka musí splňovat zákonem dané náležitosti. Mezi ně patří například zapečetěné kasičky, které se zavírají i otevírají na příslušném úřadě.
„Naše největší charitativní sbírka je Tříkrálová. Se skupinkami dětí chodí vedoucí, který musí být starší patnácti let a ten je řádně proškolen a také pojištěn, aby vše proběhlo v pořádku,“ uvedla Jana Karasová z hradecké diecézní charity.

Výběrčí příspěvků jsou vybaveni i speciálními průkazkami, které korespondují s jejich občanskými průkazy a oslovení na ulici si je mohou bez problémů vyžádat. Podle slov pořadatelky sbírek to lidé často dělají.

„V poslední době jsme se nesetkali s někým, kdo by se například vydával za koledníky, ale v Brně jednou naši hlídku dokonce přepadli,“ dodala Jana Karasová.

ANKETA: Na jakou charitu nejčastěji přispíváte?


Marie Stanovská
80 let, Hradec Králové
Pokud mám u sebe peníze, přispěji na děti z dětských domovů. Každý rok si kupuji kytičku pro boj proti rakovině. Dávám si ale velký pozor, abych nebyla napaléna, proto si vždy nechávám ukázat průkaz.

Kateřina Grulichová
22 let, Hradec Králové
Nejčastěji finančně pomáhám dětem. Přijde mi, že je také nejvíc charitativních akcí pořádáno hlavně pro dětské domovy. Ráda bych přitom dala peníze na pomoc zvířatům, zatím mě ale žádná organizace neoslovila.

David Mišík
16 let, Chlumec n. C.
Čas od času přispěju na dětský domov koupí výrobku, který děti samy vyrobí v dílnách. O to, co se děje dál s mými penězi, se nezajímám. Proto ani nevím, jestli jsem někdy nepřispěl na nějakou falešnou charitu.

Zdeňka Dohnalová
57 let, Choceň

Poté, co jsem viděla v televizi varování před podvodnými charitami, na ulici nikomu nepřispívám. Výjimkou je časopis Nový prostor, čímž pomáhám bezdomovcům. Často posílám oděvy na oblastní charitu.

Jana Ročkárová
19 let, Havlíčkův Brod
Sama se účastním sbírky Srdíčkový den. Nabízíme přívěsky a magnetky. Z tohoto výtěžku jdou peníze na lepší vybavení nemocnic. Lidé jsou o této akci dopředu informováni z médií a také býváme dobře označeni.

VERONIKA BEČKOVÁ