Ulice by mohla nést název Stříbrný potok, radní města nejsou proti, vše ale musí ještě schválit březnové zastupitelstvo.

„Změny názvů ulic pak magistrát oznamuje majitelům nemovitostí, a pokud je zde hlášen někdo k trvalému pobytu, vyzve ho k výměně osobních dokladů. Pokud by si klient občanský průkaz nevyměnil v termínu uvedeném ve výzvě, bude z moci úřední stanoveným postupem občanský průkaz zneplatněn pro nesprávné údaje," uvedla Magdaléna Vlčková, mluvčí královéhradeckého magistrátu.

Pojmenování ulic a veřejných prostranství je poměrně složitý proces, který se neděje z vůle jednoho či dvou lidí, je to proces složitější, který podléhá schválení orgánů města.

Všechny údaje v mapách musejí dnes po sloučení centrálních registrů odpovídat jednotnému celostátnímu systému v rámci celé ČR. Na správnost a přesnost údajů pak spoléhají v nouzi třeba hasiči, záchranáři, policie a další instituce.

Čištění adresních míst je pro úřady povinné a královéhradecký magistrát s ním začal vloni v létě.

„Jde v podstatě o uvedení do souladu katastru nemovitostí  s tímto celostátním systémem. Pokračujeme tedy v mravenčí práci a postupnými krůčky dáváme všechny historické chyby a nepřesnosti ve stavebních objektech i adresních místech do pořádku tak, aby občany, kteří tam bydlí, mohla do budoucna vyhledat například pošta, ale i záchranáři, hasiči, policisté a další instituce," vysvětluje tento nutný postup Ľudmila Ducháčová, vedoucí správního odboru magistrátu města. Podporu pro pojmenování ulic našel magistrát i u zdejší komise místní samosprávy.