Autobusy, taxikáři, zeleň a chátrání

Původní název Dopravního podniku města Hradce Králové – Autodráhy města Hradce Králové – byl poprvé zapsán do základní listiny podniku 24. října 1928. Tím se položil základ ucelené městské hromadné dopravy. Autodráhy města pak měly své sídlo a garáže právě v bloku domů mezi Škroupovou a Průmyslovou ulicí. A do areálu se vjíždělo průjezdem u dnešního hostince. Pro potřeby městské hromadné dopravy sloužil areál, který v roce 1937 získal unikátní zastřešení ocelovou konstrukcí, až do roku 1953, kdy se podnik definitivně přestěhoval do zcela nového areálu na Slezském předměstí.

„Po Dopravním podniku tu nějaký čas byli taxikáři a poté Technické služby. Roky už však areál chátrá,“ řekl Jiří Stránský ze spolku Pro Gočár, který se v minulých týdnech sešel s vedením města s myšlenkou tento chátrající areál znovu oživit. Na této schůzce všichni zainteresovaní odmítli variantu celou konstrukci strhnout. „Dohodli jsme se na variantě celý prostor zrekonstruovat s možností, že by tu mohl vzniknout krásný výstavní prostor, případně muzeum dopravy na Hradecku,“ dodal Jiří Stránský. Tuto variantu potvrdil i náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. „I mě se tato myšlenka líbí. Demolice je nepřijatelná. Podle odborníků by oprava, hlavně střechy, vyžadovala investici v řádech jednotek milionů korun. Poté by tu mohl vzniknout jeden z dalších významných turistických cílů,“ uvedl náměstek Jindřich Vedlich, který by tu rád viděl historické autobusy a trolejbusy. Kdy se tato významná hradecká památka dočká rekonstrukce, nechtěl náměstek předjímat. „Jednání jsou na začátku a tak to nedokáži specifikovat. Jistě se však porozhlédneme po vhodných dotačních titulech,“ dodal náměstek.

Případné muzeum podpořil i vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta. „Jedná se o unikátní zastřešení ocelovými nepravidelnými vazník. I z dnešního pohledu je vidět, že naši předkové odvedli fortelnou práci,“ připomněl Jan Falta fakt, že i po 80 letech je zastřešení v docela dobré kondici.

Ještě než město sežene peníze na rekonstrukci, svou vizi předvedou studenti. „Město zároveň dohodlo se SPŠ stavební v Hradci Králové, že tento záměr využití bývalých garáží dopravního podniku bude i tématem, resp. zadáním v rámci dalšího ročníku pravidelné studentské soutěže Pracujeme s ArchiCadem,“ informoval mluvčí magistrátu Petr Vinklář.