Opadaná omítka, shnilé dveře, okna na tom nejsou lépe a pohled dovnitř je možná ještě žalostnější. Škroupův dům v Osicích čím dál více připomíná ruinu. Chátrá už desítky let, od druhé poloviny 60. let minulého století, a zatím se za tu dobu dočkal jen opravy střechy, která se propadla v roce 1988. Otázka, co s ním dál, se řeší už léta a rozuzlení má přinést nová dohoda mezi obcí a krajem.

Jak informoval v tiskové zprávě, plánuje vrátit nemovitost zpět do vlastnictví obce a spolu s tím se zaváže zajistit kompletní projektovou dokumentaci pro provedení rekonstrukce a finančně také přispěje na stavbu. Plán projednala rada kraje, schválit ho musí ještě krajské zastupitelstvo.

„Když kraj v roce 2018 Škroupův dům od Osic převzal, hlavní myšlenkou byla záchrana této nemovitosti odkazující na významného rodáka Františka Škroupa. Přes intenzivní hledání smysluplného využití, kdy jsme jednali s krajskými organizacemi, kulturními institucemi i místní akční skupinou Hradecký venkov, jsme společně s obcí došli k jedinému oboustranně výhodnému řešení. Obec Osice s pomocí kraje nemovitost zrekonstruuje a bude ji využívat jako obecní dům a pro lokální účely této půltisícové obce v blízkosti Hradce Králové,“ shrnul radní pro krajský majetek Václav Řehoř.

Ředitelka Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové Hana Rubáčková.
Veterina nejsou jen holínky, hnůj a těžká práce, říká ředitelka hradecké školy

Škroupův dům v Osicích byl postaven v roce 1928 ve stylu meziválečné moderny na návrh architekta Jindřicha Smetany jako kulturní a společenské centrum a památník významného osického rodáka a autora hudby české hymny Františka Škroupa. Nejedná se o skladatelův rodný dům, jak by se podle názvu budovy mohlo zdát. Hrálo se zde divadlo, pořádaly se taneční zábavy a plesy, místní školáci i sokolové sem chodili cvičit, do roku 1966 se v domě promítalo kino, bývala zde také pošta, knihovna, holičství či klubovna.

Kraj se smlouvou zaváže zajistit projektovou dokumentaci pro stavbu ve stadiu dokumentace pro provedení stavby a navazující pravomocné povolení stavby, následně dojde k uzavření vlastní darovací smlouvy na převod vlastnického práva k dotčenému pozemku, včetně oprávnění k realizaci stavby.

Hradecké věže. Zvon Augustin je zavěšený v Bílé věži.
Hradecký zvon Augustin má zpět své srdce. Poprvé se rozezní na Zelený čtvrtek

Obec se na druhé straně zaváže do pěti let stavbu uskutečnit za použití vlastních zdrojů v částce 15 milionů korun a zbývající náklady uhradí kraj. Obec pak bude dlouhodobě, přinejmenším po dobu 20 let, dům provozovat, přičemž jej bude užívat výhradně pro kulturně-vzdělávací a komunitní aktivity, či jinak ve veřejném zájmu.

Škroupův dům kraj v roce 2018 od Osic převzal, aby ho zachránil před postupujícím zánikem, a po rekonstrukci by tak dům mohl znovu sloužil společensko-kulturnímu využití. Původní plány ale tehdy narušila celosvětová pandemie koronaviru a původní předpoklad nákladů se několikanásobně navýšil. Zástupci kraje následně začali jednat s obyvateli Osic, a především s kulturními aktéry v regionu, jakým konkrétní účelům by Škroupův dům mohl sloužit. Původní myšlenka byla využití pro potřeby Muzea východních Čech. To však od svého původního záměru z provozních důvodů zcela upustilo, neboť jeho zásadní částí bylo dočasné umístění depozitářů a tyto potřeby jsou již naplněny rekonstrukcí objektu Gayerových kasáren v Hradci Králové.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by Vás také zajímat: Skvosty mezi veteší? Hitem je porcelán, renesanci zažívá elektronika

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal