„Vypisujeme druhé kolo přijímacího řízení u vybraných studijních oborů. Fakulta tak otevírá cestu uchazečům, kteří nemohli vykonat přijímací řízení v rámci prvního kola, nebo v něm neuspěli. Případně těm, kteří se stále ještě rozmýšlejí, jakou cestu vysokoškolským studiem zvolí," uvedl Ondřej Tikovský, kancléř univerzity.

Zájemci mohou studovat například specializaci Etická výchova se zaměřením na vzdělávání. Tento studijní obor není akreditován na žádné jiné vysoké škole v zemi.

Uchazeči mohou podávat přihlášky do 10. srpna.