Kromě koncertů v největším státě světa potěšil sbor  Boni pueri svým zpěvem také obyvatele Ukrajiny.  Sbor přijal pozvání na dva světové pěvecké festivaly 12 Moscow Intenational Childern´s and Youth Choir Festival a International Spring Choral Festival „Vivat Odesa"

„V březnu jsme u nás hostili skvělý chlapecký sbor z Dubny, který mj. vychovává i zpěváky pro Velké divadlo v Moskvě. Během turné jsme se s nimi opět potkali a připravili pro nás prohlídku historických chrámů, kde zazněla část našeho připraveného koncertního programu. V Moskvě  jsem celý festival  zahájili  a dostalo se nám i milého pozvání k vystoupení na velvyslanectví České republiky a v Českém domě v Moskvě,"uvedl ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri Pavel Horák.

Z Ruské federace se sbor přesunul na Ukrajinu a své první posluchače najde v partnerském městě domovského Hradce Králové – Černigově.

„Během svých dalekých cest jsme dobře poznali evropské i zámořské publikum. Ruské pěvecké sbory jsou vynikající a i podmínky festivalu předepisují povinné skladby, zejména ruských klasiků, které jsme pro naše turné také studovali. V Moskvě jsme jako jediní měli možnost pro zahajovací ceremoniál volit skladby dle vlastního výběru," říká Jusuf Nawabi, který má již zkušenosti z Japonska, Jižní Koreje, Číny i celé Evropy.

Ukrajinská Oděsa hostila sbor pět dní, kde Boni pueri zde vystoupil v samostatných koncertech i na společném závěrečném, pro který připravili pořadatelé pro všechny sbory skladbu Halellujah G. F. Händela z oratoria Mesiáš. První část koncertu „dobrých chlapců" byla věnována dílům A. Dvořáka, B. Smetany, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, J. D. Zelenky nebo G. Verdiho. V další části koncertu zazní lidové písně v zajímavých úpravách a choreografiích.

„Máme radost, že pro toto turné přijal naše pozvání vynikající klavírista, žák skladatele a výborného hudebního pedagoga Petra Ebena Robert Fuchs. Jeho hra je, stejně jako naší dvorní klavíristky Jitky Fowler Fraňkové, držitelky diplomů z několika světových univerzit,  fenomenální. Mnoho let spolupracoval se sólisty Státní Opery, hrál v cizině a také skládal. Jeho kompozice zněly například v Johannesburgu nebo v Londýně. Jitka Fowler Fraňková má již dva roky dopředu v tomto termínu nasmlouvány významné koncerty, které nemohla odříct, ale již balí s námi do Jižní Koreje, kam odlétáme na konci listopadu," usmívá se Pavel Horák.

O významu tohoto propagačního turné hovoří i fakt, že nad ním převzal záštitu místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a místopředsedkyně vlády Karolína Peake.

Po návratu z turné bude bohatá jubilejní 30. koncertní sezona Českého chlapeckého sboru Boni pueri pokračovat v létě ojedinělým projektem pro Smetanovu Litomyšl – provedením opery The Fairy Queen (Královna víl)  H. Purcella. Všechna čtyři představení v malebném prostředí Nových Hradů jsou již dnes beznadějně vyprodána.

Hana Musílková