Na bojišti z války v roce 1866 se v sobotu opět střetli pruští a rakouští vojáci. Vzpomínka na rozhodující bitvu války se však kvůli rozorání tradičního místa konala jinde než pod Baterií mrtvých a za menšího zájmu veřejnosti. Zatímco vloni si atraktivní ukázku nenechalo ujít 12 tisíc návštěvníků, letos vážily na Chlum cestu dva tisíce lidí.
Ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Zdeněk Zahradník však úbytek návštěvníků očekával. „Vloni bylo jubileum, 140 let od bitvy, a to je vždy vyšší návštěvnost.“
Ti, kteří přijeli, určitě nelitovali. Při úchvatné podívané, kde opět nechyběly ani repliky dobových stavení, se divákům představily čtyři stovky pří〜znivců vojenské historie a dvě desítky koní.

Bitevní ukázka se stala vyvrcholením letošních vzpomínkových akcí, které začaly už čtvrtečním pietním aktem u pomníku padlým.

(čer)

Bitevní ukázku na Chlumu dnes sledovaly tisíce diváků

Tisíce diváků dnes odpoledne sledovaly na Chlumu nedaleko Hradce Králové volnou rekonstrukci závěru bitvy z roku 1866. Na novém místě se návštěvníkům představilo na 400 členů klubů vojenské historie, při hraném střetu kromě střelby z pušek hřměly výstřely z děl, na ploše se pohybovaly také dvě desítky koní. Akce byla vyvrcholením letošních vzpomínkových akcí.

"My jsme tradičně bojovali na louce pod Baterií mrtvých, ale tu plochu letos zemědělci obdělali, proto jsme hledali nové místo," řekl novinářům ředitelPetr Novák Muzea východních Čech Zdeněk Zahradník. Bitevní ukázka se uskutečnila nedaleko bývalého hřebčína, organizátoři teprve vyhodnotí, zda se bude konat na stejném místě i příští rok. Nové místo nabídlo divákům členitější prostor, někteří lidé si stěžovali na velkou vzdálenost od parkoviště a také na elektrické vedení, které vede přímo středem plochy.

Letošní vzpomínkové akce u příležitosti 141. výročí bitvy na Chlumu začaly ve čtvrtek pietním aktem u pomníku padlým v Nechanicích na Hradecku. V pátek se nadšenci v historických uniformách vydali na trasu vzpomínkového tažení, připravena byla také bitevní ukázka v úvozu mrtvých či noční pochod obcí Chlum. O rekonstrukci bitevní scény je každoročně velký zájem, například loňskou ukázku u příležitosti 140. výročí sledovalo na 10.000 diváků.

Bitva u Hradce Králové se odehrála 3. července 1866 a stala se jedním z nejkrvavějších střetnutí 19. století. O nadvládu v německých zemích a střední Evropě bojovalo téměř 440.000 vojáků, zvítězili Prusové. Při několikahodinové bitvě zemřelo, bylo zraněno nebo zajato přes 50.000 vojáků.

Místa bojů z roku 1866 přibližují turistům dvě nové trasy

Dvě nové turistické trasy v Královéhradeckém kraji přibližují od soboty milovníkům historie místa střetů pruských a rakouských jednotek z války z roku 1866. Jedna z tras spojuje Trutnov s Hořiněvsí, druhá Jičín s Cerekvicí nad Bystřicí, informoval ČTK ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Zdeněk Zahradník.

První zprovozněná trasa směřuje z Trutnova přes Hajnici, Choustníkovo Hradiště, Dvůr Králové nad Labem a Žiželeves do Hořiněvsi. "Celá trasa měří 29 kilometrů a je na ní celkem 16 zastávek. Z Hořiněvsi již funguje spojka přímo na Chlum," uvedl Zahradník.

Druhá trasa, která dnes začala fungovat, směřuje z Jičína přes Valdice, Mlázovice, Hořice do Cerekvice nad Bystřicí. Trasa měří 39 kilometrů a nabízí 17 zastávek. "Z Cerekvice je pak možné po loni otevřené stezce Bojiště u Hradce Králové - Jih doputovat až na Chlum," uvedl Zahradník.

Na místech bojů bylo v posledních letech v rámci projektu Via belli - Cesta války otevřeno 11 naučných stezek a cyklotras o celkové délce 270 kilometrů, na kterých je rozmístěno více než 200 zastávek s informacemi o historii. Poslední důležitou stezkou by mělo být propojení Hradce Králové a areálu bojiště na Chlumu, stezka by měla vést podél řeky Labe do Lochenic a dále do Hořiněvsi.

Boje mezi pruskými a sasko-rakouskými jednotkami na území dnešního Královéhradeckého kraje vyvrcholily 3. července 1866 při bitvě na Chlumu u Hradce Králové. Během několikahodinové krvavé bitvy zemřelo, bylo zraněno či zajato na 50.000 vojáků. Rakouské jednotky začaly po ztracené bitvě ustupovat směrem na Vídeň a habsburský trůn byl nakonec nucen přijmout pruské podmínky příměří.

Přípravy na bitvu 2007

Přípravy akcí, které připomenou 141. výročí bitvy prusko – rakouské války na Chlumu u Hradce Králové právě vrcholí. Akce začínají ve čtvrtek v 18 hodin nástupem historických jednotek v Nechanicích. V pátek se pak členové jednotek vydají na 14kilometrový pochod na Chlum. V sobotu od 14 hodin se tady uskuteční rekonstrukce bitvy. Tentokrát však ukázka bude jinde. Bitevní scénu opět pořádá Garda města Hradce Králové.
„Protože pozemky louky pod Baterií padlých se rekultivují, bude letošní bitva na pastvině u bývalého hřebčína asi o kilometr dál. Tématem je poslední útok Rakušanů na Chlum. Jde o situaci, kdy měli Rakušané už bitvu prohranou a hlavní velitel Benedek se obával pronásledování. Proto se rozhodl nasadit zálohu 50 tisíc vojáků,“ vypráví spoluautor scénáře Radek Balcárek.

Bitevní scény se zúčastní 400 členů klubů vojenské historie z celé České republiky a také z Rakouska a Německa.
K pyrotechnickým efektům bude použito na 150 kilogramů střelného prachu.

VZPOMÍNKOVÉ VÝROČNÍ AKCE
KE 141. VÝROČÍ BITVY 3. ČERVENCE 1866
NA CHLUMU U HRADCE KRÁLOVÉ

P r o g r a m:

čtvrtek 28. června 2007
17.00 Nechanice
- zahájení vzpomínkových akcí ke 141. výročí bitvy, nástup jednotek, pietní akt u pomníku padlým v bitvě 3. července 1866

20.00 Hrádek u Nechanic - příchod jednotek z Nechanic

pátek 29. června 2007
10.00 Hrádek u Nechanic
- odchod „Vzpomínkového tažení" historických jednotek ke Chlumu po trase Hrádek u Nechanic, Dolní Přím, Probluz, Střezetice, Dlouhé Dvory, Rozběřice

17.00 Rozběřice
- pietní akt u rekonstruovaného pomníku rakouského 4. pěšího pluku (tzv. Deutschmeistera)

18.00 Chlum

- bitevní ukázka v prostoru tzv. Úvozu mrtvých pod pomníkem I. armádního sboru


22.00 Chlum
- noční průvod obcí Chlum na tzv. Pruský hřbitov, malý ohňostroj


sobota 30. června 2007

10.45 Chlum
- průvod historických jednotek z tábora k Baterii mrtvých

11.00 Chlum
- pietní akt u Baterie mrtvých

14.00 Chlum
- bitevní scéna „POSLEDNÍ ÚTOK RAKUŠANŮ NA CHLUM V ROCE 1866"
(prostor pastvin u „Hřebčína" - POZOR ZMĚNA!!)

pondělí 2. července 2007 - muzeum i vyhlídková věž na Chlumu otevřeny

úterý 3. července 2007
15.00 Hradec Králové
- oficiální pietní akt na vojenském hřbitově na Pouchově

18.00 Chlum - kostel Proměnění Páně
- zádušní mše za padlé v bitvě 3. července 1866

Bojiště prusko-rakouské bitvy 3. července 1866

Charakteristika

Prusko-rakouská bitva u Hradce Králové 3. července 1866 patří k největším bitvám 19. století. Nazdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků.

Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť isymbolických památníků.

Památkové zóna

V zájmu dalšího zkvalitnění památkové péče byl prostor, kde byla 3.července 1866 svedena prusko-rakouská bitva akdejesoustředěno převážné množství z více než čtyřista šedesáti evidovaných památek, vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. prohlášen památkovou zónou "Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové".

Muzeum

U příležitosti 70. výročí bitvy bylo v centrálním prostoru bojiště na vrcholu vyvýšeniny Chlum ziniciativy člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 pana Josefa Volfa z Máslojed nákladem 44.000 Kč vybudováno tzv. Válečné muzeum. Budovu postavil podle návrhu Ing.Františka Friedricha stavitel Antonín Šandera. Muzeum bylo vybaveno sbírkami členů spolku ajeho příznivců a slavnostně bylo předáno veřejnosti 3. července 1936.

Dnes je v muzeu umístěna expozice výzbroje a výstroje armád prusko-rakouské války 1866 převážně ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Prusko-rakouská válka v roce 1866

Příčiny a důsledky války

V roce 1862 jmenoval pruský král Vilém I. Otto von Bismarcka prvním ministrem. Cílem Bismarckovy politiky bylo sjednotit Německo pod vedením Pruska. Uskutečňování tohoto plánu se dělo postupně. Roku 1864 Prusko společně s Rakouskem napadly Dánsko a odňaly mu německá knížectví Šlesvicko a Holštýnsko. Šlesvicko bylo připojeno k Prusku, kdežto Holštýnsko se stalo kořistí Rakouska. První ministr pokládal toto řešení za prozatímní, za trvalý zdroj napětí, které cílevědomě usměrňoval. Odtud také vyšel podnět kvojenskému řešení německé otázky, když počátkem června 1866 pruská vojska Holštýnsko obsadila. Předtím si však Bismarck zajistil neutralitu Francie a uzavřel spojenectví s Itálií.

Dne 15. června 1866 vstoupila pruská vojska do Saska, jež bylo rakouským spojencem, a o týden později do Čech. Zároveň začala válku s Rakouskem Itálie. Dne 24. června byla italská vojska poražena u Custozzy a později válečné loďstvo u ostrova Visu. Rozhodující pro průběh války byl však postup pruských armád vČechách, které po dílčích úspěších v prostoru severovýchodních Čech krvavě porazily rakouskou armádu 3. července v bitvě uHradce Králové. Touto bitvou byla válka definitivně rozhodnuta. Následovalo několik dalších menších srážek a už koncem července byl v Mikulově dojednán předběžný mír, který byl 23. srpna podepsán v Praze.

Rakousko souhlasilo s rozchodem Německého spolku, s rozšířením pruského území na úkor Hannoverska a jiných německých států asvytvořením Severoněmeckého spolku pod velkým vlivem Pruska. Zavázalo se nezasahovat do německých záležitostí aprakticky přerušilo spojení s německými státy. Itálie v této válce získala Benátsko.

Sjednocení celého Německa bylo dokončeno za několik let - po porážce Napoleona III. ve francouzsko-pruské válce r. 1870 se kSeveroněmeckému spolku připojily i zbývající německé státy. V lednu 1871 pak došlo k vyhlášení Německého císařství.

Průběh prusko-rakouské války

16. červen - vpád pruských vojsk na území rakouských spojenců - Saska, Hannoverska aHesenska

17. červen - válečný manifest rakouského císaře

18. červen - válečný manifest pruského krále, rozkaz rakouské armádě k přesunu z Moravy dookolí královéhradecké pevnosti

19. červen - dobytí Saska pruskou armádou, ústup saské armády do Čech

20. červen - vyhlášení války Rakousku Itálií

22. červen - vpád pruské Polabské armády do Čech u Šluknova

23. červen - vpád 1. pruské armády do Čech u Žitavy

24. červen - obsazení Liberce 1. pruskou armádou bez boje, vítězství jižní rakouské armády nad Itálií v bitvě u Custozzy

26. červen - vpád 2. pruské armády do Čech u Trutnova, Broumova a Náchoda, vítězné bitvy pruských vojsk u Podola (Svijan), Kuřívod a Sychrova

27. červen - vítězství rakouské armády u Trutnova (jediné ve válce 1866), vítězství Prusů uNáchoda, porážka hannoverské armády u Langensalzy pruskou mohanskou armádou

28. červen - vítězné bitvy pruských vojsk u Mnichova Hradiště, České Skalice, Střítěže a Rubínovic (Starého Rokytníka)

29. červen - vítězství Prusů u Svinišťan, Dvora Králové nad Labem a Jičína

3. červenec - rozhodující vítězství pruských armád v bitvě u Hradce Králové a počátek ústupu rakouské severní armády na Moravu

4. červenec - vítězství Pruska nad bavorskou armádou uDermbachu

8. červenec - obsazení Prahy pruskou gardovou divizí

14. červenec - vítězné bitvy pruských vojsk u Kralic a Biskupic

15. červenec - vítězství Prusů u Tovačova, Dubu, Rokytnic aDluhonic

20. červenec - porážka Itálie rakouským loďstvem v námořní bitvě uostrova Visu

22. červenec - vítězství Prusů u Lamače a Bratislavy, počátek jednání o příměří v Mikulově

23. srpen - podepsání mírové smlouvy mezi Rakouskem a Pruskem v Praze

3. říjen - podepsání mírové smlouvy s Itálií ve Vídni