Úprav by se podle něj měla v následujících měsících dočkat třeba místní základní umělecká škola nebo koupaliště, které je po celý rok oblíbeným dějištěm řady kulturních a společenských akcí ve městě.

Nová a moderní městská knihovna

Velkou a očekávanou investiční akcí bude pro Chlumec zejména výstavba nové moderní městské knihovny, která by měla už brzy začít.

„Také bychom rádi zvýšili kapacitu základní umělecké školy, vybudovali nové komunikace, chodníky a dvě nová víceúčelová hřiště. Například také modernizujeme velkou školní kuchyň a zkrášlíme známé chlumecké koupaliště. Vylepšení nastává i u zázemí technických služeb města," vypočítává starosta.

„Město v zahradách" – jak se občas Chlumci nad Cidlinou přezdívá, by mělo v letošním roce navíc ještě víc „zkrásnět". Zastupitelé na tyto účely uvolnili 25 milionů korun.

„Tato částka by mohla být  ještě povýšena o dotační tituly, o které se ucházíme," doplňuje starosta Uchytil s tím, že radnice se stále zasazuje o výsadbu vzrostlé zeleně v ulicích.

Následující rok by měl patřit také výstavbám nových rodinných domů a zahájením stavby protipovodňových opatřeních, na kterých město spolupracuje s Povodím Labe a firmou Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Ničivě povodně Chlumec naposledy potrápily v roce 2013.