„Vyučování začínající od 11. května bude probíhat pouze individuálně. Výuka kolektivních předmětů - hudební nauky, tanečního oboru, literárně-dramatického oboru, výtvarného oboru, souborů, orchestrů atd. ještě nebude,“ uvedli vyučující chlumecké umělecké školy, kteří zároveň dodali, že dle situace je možné, že v dalším týdnu či týdnech začnou s výukou kolektivních předmětů do 15 žáků.