A to navíc s velikou chutí a nadšením, které po koledě neutuchá, ale sílí. Sousedé ve vsích se v den koledy leckde už od rána nemohou dočkat a mají obavu, aby na ně malí králové nezapomněli. Tam, kde si ani nepomysleli, že by kdy mohli uspořádat tříkrálovou sbírku, by dnes byli zklamaní, kdyby se řeklo, že koleda nebude. Ani jediná vesnice to nevzdává. Naopak všude vylepšují, co se dá. Kroje, zpěv, hudební nástroje. Přidávají i anděly, aby pomohli zpívat. Dokonce jsou koledníčci, kteří si šetří z kapesného, jen aby naplnili kasičky.

A tak nastal čas napnout síly a pokusit se o sousedskou koledu, se stejnou atmosférou, přímo v Chlumci, který má kolem pěti tisíc obyvatel. Před rokem to ještě vypadalo spíše jen jako zbožné přání.

Již dobrých pár let tu 6. ledna, o svátku Tří králů, ve všední den dopoledne, vypravuje čtyři skupinky koledníků paní učitelka Řezáčová ve škole. Navštěvují školky a domovy důchodců. A také továrny, prodejny, úřady. Mnohým Chlumečákům bylo divné, proč nezajdou i k nim domů. Zatím to nebylo všude možné, zejména z obavy, že ne každý by byl vstřícný k dětem, které nezná. To je v dnešní době pochopitelné.

Před čtyřmi lety začaly chodit krásnou, klasickou koledu, dům od domu, v místních částech – vesnicích Lučice a Kladruby, před třemi roky v Pamětníku. Tam je skoro rodinná atmosféra. Letos se i v nich můžou sousedé poprvé těšit na hudební doprovod.

Nyní se vše připravuje tak, aby i sousedům v ostatních částech Chlumce přišly zazpívat děti z jejich okolí, z jejich ulice, děti, které dobře znají, s dospělým doprovodem, který znají ještě lépe.

Podařilo se naštěstí oslovit celou řadu obětavých a všem dobře známých lidí. Koledovat se nově chystá dalších čtrnáct skupinek, samozřejmě v místech, ke kterým mají vztah. Hezké to bude jistě na kopci na Františku, kde lidé sice bydlí dál od sebe, ale mají k sobě lidsky blízko. Natěšení jsou však i jinde ve městě.

Doufejme, že se podaří udělat tu stejně přátelskou atmosféru, jakou si při koledování užívají na venkově. Setkávají se lidé, kteří se dobře znají, přijdou jejich děti a kamarádi jejich dětí. Některé opravdu krásně zpívají a dávají si záležet na kostýmech, ta atmosféra je úžasná.

A tak se na koledu nyní můžou těšit sousedé nejen na Fantišku, na Krašově , v okolí starého hradu, ale i ve vnitřní části města v chlumeckých ulicích. Vždyť v některých, třeba v ulici Pod Loretou, se k sobě po léta chovají spíše jako dobří přátelé, než jen jako pouzí sousedé. Určitě už si sami dokáží vytipovat, říci mezi sebou, kdo je přijde navštívit.

Zatím nejsou úplně přesně určeny oblasti, kde kdo bude chodit, něco může být jinak, třeba kvůli zdraví. Určitě bude snaha udělat radost co nejvíce lidem, kteří o to budou stát.

Děti nejenže povinšují hezký nový rok, darují kalendáříčky a cukříky, ale mohou také pro štěstí napsat svěcenou křídou na futra dveří ono kdysi známé, ale již skoro zapomenuté K + M+ B 2016. Což se dá přečíst jako Kašpar + Melichar + Baltazar, tj. jména tří králů, nebo také Christus mansionem Benedicat tj. Kristus ať žehná tomuto obydlí.

Vloni poprvé otiskl barevné fotky Hradecký deník. Můžete se těšit, že tam letos uvidíte i toho svého koledníčka, toho, který byl právě u vás. Moc jim to v novinách sluší.

Bylo by hezké, kdyby se povedlo potěšit sousedy tak, jak se to daří všude v okolí. Držte prosím dětem palce, ať je nezradí počasí. Přejeme vám všem, u nás v Chlumci i všude jinde, radost z koledníků.

Marie Křepelová