„Konkrétní termín je stanoven na 23. července, kdy budeme otvírat obálky a jednotlivé nabídky zhodnotí rada města,“ potvrdil tajemník Pavel Školník. Pokud vše půjde tak, jak by mělo, pak se s rekonstrukcí začne už v průběhu srpna.

„Na některé ulice máme zhotovenu projektovou dokumentaci i vydané stavební povolení. Tam, kde zatím řešíme určité spory, ať už majetkoprávní povahy nebo jiné, tak bychom je rádi dořešili do konce srpna,“ poznamenal Školník. Rekonstrukce se dotkne pouze obyvatel daných ulic, jinak pro běžného návštěvníka se nic nemění.

„Jsou to poslední ulice ve městě, kde ještě není asfaltový povrch a přes nepříjemnosti, které obyvatelům oprava přinese, ji určitě všichni přivítají,“ dodává. Některé komunikace projdou také opravou kanalizací a vodovodů.

„Všem občanům v dotčených lokalitách jsme také poslali upozornění, aby si uvedli do pořádku stav přípojek inženýrských sítí, protože po rekonstrukci bude v oblasti vyhlášena desetiletá stavební uzávěra,“ doplňuje Školník.