„Lidé se na nás obracejí poměrně často. Občas se nám i stane, že jsou udiveni, že požadovaný dokument dostanou na počkání. Rozhodně ovšem zůstává vytíženost služby přibližně stejná jako v předchozím roce,“ uvedla Irena Pánková, vedoucí správního odboru města.

Nejvíce žádostí směřovalo vloni do katastru nemovitostí. Vydáno bylo 523 výpisů. „Údaj je trochu zkreslený lednovými hodnotami. V této době se podávalo daňové přiznání, a zvýšil se tak zájem o výpisy z katastru nemovitostí,“ vysvětlila Pánková.

Na druhém místě se umístil rejstřík trestů. Dokument si vyžádalo 288 lidí. Velmi žádanou službou je také obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a centrální registr řidičů.

Nově před koncem loňského roku přibyla možnost autorizované konverze nebo zřízení datové schránky. V současné době je v České republice 5783 kontaktních míst Czech POINT, která nabízejí ověřené dokumenty ze sedmi rejstříků a informace o dalších čtyřech službách.