Dům dětí a mládeže už dlouho nezůstane na svém místě. Kritický stav obou budov již několikrát hodnotila krajská hygienická stanice a poslední výjimku udělila městu koncem loňského roku.

Nový objekt Občanského centra, který nebude sloužit jen dětem, musí stihnout město postavit do konce příštího roku. Tehdy vyprší udělená výjimka.
„Do konce loňského roku byl školským zařízením zřízeným před prvním lednem 2000 dán ze zákona generální pardon na odstranění stavebně technických závad. Ve výjimečných případech mohla hygienická stanice lhůtu prodloužit. Této možnosti starosta města Chlumec nad Cidlinou využil a požádal o prodloužení termínu do 31. prosince 2009. Jako důvod žádosti uvedl, že je již zpracována projektová dokumentace na výstavbu nového objektu, ale protože žádají o dotaci z fondů EU a schvalování operačních programů bylo zpožděno, nestihnou projekt realizovat v původně plánovaném termínu,“ vysvětlila Katarína Poláková z Krajské hygienické stanice v Hradci.

Nové centrum by mělo vytvořit zázemí pro junáky, pionýry, rybáře a další kroužky, ve kterých slaví město úspěchy.
„Dokumentace je hotová, máme stavební povolení. Nyní už čekáme pouze na peníze z fondů Evropské unie. Žádost jsme již podali,“ doplnil starosta města Miroslav Uchytil.

Dům dětí a mládeže tvoří tři dřevěné sruby a provizorně smontovaný objekt. Největším problémem je nedostatečné vytápění místností, v jednom z objektů není hygienické zařízení a chybí také oddělené zázemí pro učitele.
Pokud by se městu nepodařilo postavit nové centrum než vyprší lhůta, mohli by hygienici dům dětí zavřít.
„Jestli peníze z unie nezískáme, nemůžeme si stavbu dovolit. Třicet milionů je pro město obrovská částka. V případě neúspěchu by se ze mě stal větší euroskeptik než Václav Klaus,“ dodal Uchytil.