„Chlumecké podniky, školu, školky a domovy důchodců ve středu, na Tři krále, navštívily čtyři skupinky starších dětí, které tradičně vypravuje ze školy paní učitelka Řezáčová.  Děti byly statečné.  Brodily se čerstvým sněhem i do firem daleko za městem. Přišly rozmáčené, ale spokojené se svým výkonem a naplněnými kasičkami," přibližuje koledu Marie Křepelová, která v Chlumci organizovala malé krále.

Klasickou koledu, kdy chodily skupinky dům od domu, si užili chlumečtí v sobotu. „Po Chlumci se ozývala flétna, na kytaru hrála desetiletá holčička, dokonce zde hrál teprve sedmiletý houslista, prstíky zkřehlé. Děti si dávaly záležet na zpěvu a též na kostýmech, některé byly opravdu nádherné. Dvě skupinky vedly mladé slečny, které si svůj křest odbyly v minulých letech ve škole.  Dnes už z nich jsou zkušené průvodkyně. Jednu z nich jen pár dní před koledou přepadly horečky. Stejně si koledu nenechala ujít," pokračovala Marie Křepelová.

Kasičky z Hradce Králové a okolí pracovníci charity vozí do své centrály a pak spočítají výtěžek. „Ten by měl být znám nejdříve v pátek. Svážíme kasičky z far a okolí," potvrdila Petra Zíková z Oblastní charity Hradec Králové.

Vybrané peníze pomohu dětem i seniorům
Z darovaných peněz Oblastní charita Hradec Králové podpoří službu rané péče na pomoc rodinám pečujícím doma o handicapované děti, dále domácí hospicovou péči, Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu pro nemocné a seniory.
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky v celostátním měřítku vždy na počátku roku. Součástí sbírky je vždy řada doprovodných koncertů a dalších akcí.
Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc a přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností cukříky a kalendáříky.
Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka, jehož číslo musí být shodné s číslem na pokladničce.