Rybáři totiž potřebují důkaz, že kriticky ohrožený dravec nesídlí u rybníka Nedokřovec, jak tvrdí ornitologové, ale v hlubokém lese, odkud k rybníku jen přilétá. Pokud se jim podaří hnízdo v lese vypátrat, mohli by dostat povolení k plašení volavek popelavých, případně k jejich odstřelu. Vodní ptáci jim totiž působí velké škody.

„My nesmíme plašit volavky, protože bychom narušili životní rytmus orla mořského. Ale podle nás orel nehnízdí u rybníka, ale daleko odtud v hlubokém komplexu lesa. Proto musíme jeho hnízdo najít a přivést k němu odborníky, abychom dokázali, že ho rušit nebudeme," řekl ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek.

Rybník Nedokřovec je určen k odchovu mladých ryb. V době, kdy je tam rybáři nasazují, váží asi deset až dvanáct dekagramů. „Volavky stojí ve vodě, čekají, až k nim rybky doplavou, a pak je zobou jednu za druhou. Ničí nám výsledky naší tříleté práce," konstatoval Ladislav Vacek. Podle něj je ověřeno, že volavka dokáže  zkonzumovat až 24 takových malých rybek denně.

Rybáři proto požádali o výjimku  ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů zvířat. Žádostí se nyní zabývá odbor životního prostředí královéhradeckého Krajského úřadu.

Podle Agentury ochrany přírody ČR byl orel mořský  u Nedokřovce spatřen v roce 2012 společně s mládětem. Ochránci přírody uvádějí, že  k hnízdění si obvykle vyhledává stromy v hlubších, klidnějších lesích v blízkosti větších rybníků, kam létá za potravou, a proto je důležité omezit jeho rušení.

„Pokud by šlo v hnízdní době o pravidelné rušení doprovázené střelbou, a to až do vzdálenosti několik km od jeho hnízda, vedlo by to pravděpodobně k opuštění hnízdiště," varuje Agentura ochrany přírody ČR. Samice by prý mohla dokonce opustit snůšku a dokonce i mláďata ve věku do jednoho týdne.