Stezka pro pěší a cyklisty z Pouchova do Piletic by měla vzniknout ještě letos. Jedná se o první etapu projektu, v budoucnu by trasa měla vést až do Ruseka. U prvního úseku je již zažádáno o stavební povolení. „Pokud bude povolení vydáno v zákonných lhůtách, předpokládáme realizaci stezky ještě v letošním roce,“ uvedl náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich.

Důležitým mezníkem projektu bylo, že se podařilo vyřešit složité majetkové poměry a získat souhlasy majitelů pozemků se stavbou. Právě táhlé majetkové spory rozdělily projekt na dvě etapy.

Druhá část stezky z Piletic do Ruseka by se měla začít budovat příští rok. „V případě druhého úseku do Ruseka bylo zažádáno o územní rozhodnutí a realizaci předpokládáme v první polovině příštího roku,“ upřesnil Jindřich Vedlich. Celý projekt přijde asi na dvacet milionů korun, většinu nákladů by měla pokrýt dotace.