V domě DaMPi U Myslivny na Novém Hradci Králové v pátek nájemníci z chráněného bydlení ukázali své zázemí nejširší veřejnosti. Proběhl tam totiž Den otevřených dveří Domu chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením. Objekt funguje pro uživatele již druhým rokem. Přijít mohl opravdu kdokoli.

Nájemníci připravili pro příchozí pohoštění a srdečně je uvítali, za přítomnosti ředitele Červeného kříže, sociální pracovnice a asistentek. Vše se odehrávalo v přátelském a srdečném duchu.

Bezprostřednost obyvatel mohla být pro někoho nezvyklá, ale určitě, po chvilkovém setrvání na místě, velmi příjemná. "Dnes je den otevřených dveří našeho chráněného bydlení pro mentálně postižené, které nazýváme DaMPi, což je zkratka Dům a Mentální Postižení. Den otevřených dveří jsme se rozhodli udělat u příležitosti druhého výročí vzniku tohoto chráněného bydlení zde na Novém Hradci Králové,“ uvedl Karel Žabka, ředitel Červeného kříže v Hradci Králové.

Snaží se vyhovět individuálním cílům

Dům DaMPi nabízí sociální službu chráněného bydlení. Má snahu nejen poskytovat bezpečné a zároveň motivující prostředí, ale i domov pro muže a ženy s mentálním znevýhodněním. Mimo to usiluje o podporu v cestě k samostatnosti. DaMPi je jediným zařízením v kraji, které tuto službu poskytuje současně ženám i mužům. Veřejnost mohla nahlédnout do prostorů rodinného bydlení takové komunity, která se tady utvořila ze sedmi klientů. "Je to dům, kde jsme bydleli s mojí maminkou. Ona si přála, aby z toho bylo chráněné bydlení,“ přiblížila Kateřina Formanová, uživatelka a majitelka domu. Každý den je v domě přítomný asistent a denní program koordinuje sociální pracovnice. "Řeším jejich přání a problémy, rovněž mezilidské vztahy jak na pracovišti, tak mezi nimi. Zároveň zajišťuji hladký chod domu, naplňování standardů a kvality služeb,“ řekla Jana Písaříková, vedoucí sociálního oddělení Červeného kříže.

Stavba je i v republikovém měřítku poměrně výlučná, protože takových domů u nás není mnoho. "Podle mého názoru zasíťovanost podobnými objekty, v rámci regionu, není vyhovující,“ uvedl Žabka. Se vznikem každého chráněného bydlení je spousta práce, mnoho razítek, povolení a potvrzení. Realizace chráněného bydlení je vždy obtížná. "Nyní zde probíhá inspekce kvality poskytovaných služeb a zatím si vedeme poměrně dobře,“ doplnil Žabka. Den komunity probíhá jako den v běžné domácnosti. Není to nic odlišného. Nejedná se o žádnou ústavní péči. "Tady to není jako v ústavu, že za ně všechno děláme, ale spoustu úkonů musí dělat sami, vedeme je tak k samostatnosti. Každý uživatel má své individuální cíle a my se jim snažíme vyhovět,“ zakončil Karel Žabka.

(jo)