Náčelník generálního štábu se seznámil s aktuální situací a výkonem armády, která s likvidací nakaženého chovu drůbeže v Noříně a následnou dekontaminací pomáhala. Více než 80 vojákům ze 156. záchranného praporu v Olomouci spolu s vicehejtmanem osobně poděkovali za jejich práci a nasazení. „Vojákům, ale i dalším zasahujícím, patří náš dík. Pracovali s ohromným nasazením a velmi nám pomohli s řešením vzniklé situace. Je dobře, že se v těchto mimořádných okamžicích můžeme obrátit na jejich profesionální pomoc a jsme jim za to vděčni,“ řekl vicehejtman Línek.

Vojáci připravovali dekontaminační roztok a pomáhali hasičům s vynášením více než 27 a půl tisíc kusů drůbeže z objektu farmy. O malou chvíli později ZOD Zálší a také samotnou farmu v Noříně navštívil i hlavní hygienik ČR Michael Vít. Kromě informací o zásahu hovořil s přítomnými členy štábu také o bezpečnosti a zdraví nejen zasahujících jednotek.

„Důležitá informace je určena široké veřejnosti. Na trh se nedostal žádný produkt z nakažených chovů. Hlavní hygienik mě také ujistil o skutečnosti, že při tepelné úpravě masa na nejméně 70°C je riziko nákazy vyloučeno,“ dodal k tomu Roman Línek. V současné době je v Noříně dokončena likvidace velkochovu i malochovů. V objektu farmy byla dekontaminována podestýlka, která bude po 24 hodinách vyvezena. V

pátek 29. června 2007 bude v cca 11 hod. zahájena celoplošná dezinfekce farmy a opět se začne počítat třicetidenní pozorovací lhůta. Pokud se už žádné další ohnisko ptačí chřipky nevyskytne, budou moci být odvolána veterinární opatření.

Na www.pardubickykraj.cz jsou vyvěšeny základní zásady ochrany před nákazou a odkazy na internetové stránky s dalšími potřebnými informacemi. V odkazu „Úřední deska“ lze nalézt mimořádné veterinární opatření, ve kterém jsou specifikována ochranná pásma a opatření, která byla v souvislosti s výskytem ptačí chřipky přijata.