V rámci druhé etapy pracovníci společnosti Dekonta zinventarizovali asi 35 tun chemikálií a nebezpečných látek a přibližně dalších pět tun obalů z celkových odhadovaných 50 tun. Radioaktivní soli uranu a thoria byly bezpečně uloženy a připraveny k likvidaci. "V jednom ze sektorů byly objeveny také náboje a tlaková láhev s oxidem siřičitým. Ta společně s dalšími třemi lahvemi bude dnes převezena do úložiště Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v Kamenné u Příbrami," uvedla mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

V tomto úložišti jsou i tlakové láhve objevené vloni v rámci první etapy prací ve Chvaleticích v druhé polovině loňského roku. Dvě z nich obsahují fosgen, který zlikvidují v pardubické chemičce Synthesia. Minulý rok firma Dekonta ze skladu vyklidila přibližně polovinu obsahu skladu, k likvidaci odvezla asi 56 tun odpadů.

Ve Chvaleticích policisté a inspektoři životního prostředí objevili v polovině loňského června skladiště nebezpečných chemikálií v bývalém průmyslovém areálu. Nelegální úložiště bylo zjištěno poté, co tam pracovníkovi firmy Purum explodovala neznámá látka a byl zraněn. Na místě se našly kromě tlakových lahví s bojovým plynem fosgenem a jinými plyny i stovky tun kyanidů, solí těžkých kovů, radioaktivní látky, další sloučeniny a rovněž upravené plynové pistole.

Stát loni poskytl Pardubickému kraji na sanaci areálu deset milionů korun, již předtím uvolnil pro tyto účely kraj a Česká inspekce životního prostředí 770.000 korun. Vloni na podzim ale peníze došly a čekalo se na další finanční injekci. Letos v únoru získal kraj na dokončení likvidace od ministerstva financí zálohu 15,4 milionu korun.

Počátkem září by měly být z Chvaletic odvezeny kontejnery s vytříděným odpadem k likvidaci do spalovny v Ostravě. Naposledy budou zneškodněny takzvané odorizační jednotky uložené v jedné z hal, tyto práce lze provádět jen v chladném počasí. Samotné vyklízení hal bude ukončeno do konce září