Společnost, která je za přípravu výběru stavební firmy zodpovědná, opomněla prodloužit lhůtu v elektronickém systému evidence veřejných zakázek, a tak se uzavřel. Ze strany města k žádnému pochybení nedošlo. Bude po administrátorovi požadovat odpovídající sankce a zvažuje i ukončení smluvního vztahu. Formální zrušení a vypsání nové soutěže na stavební firmu musí v září potvrdit ještě městské zastupitelstvo.

Termín pro zahájení stavby nového fotbalového stadionu je stále reálný na jaře příštího roku.

V rámci výběrového řízení se potenciální uchazeči běžně dotazují na další podrobnosti k zadávací dokumentaci nebo ke smlouvě o dílo. Otázky a odpovědi jsou veřejné a dodatečně je mohou využít i ostatní uchazeči. V souladu s tímto dotazováním byl dle zákona o veřejných zakázkách následně prodloužen i termín pro uzávěrku prvního kola soutěže.

Administrátor zakázky však opomněl termín prodloužit i na profilu zadavatele v internetové aplikaci Tender Aréna, tento systém již první kolo uzavřel a neumožňuje vkládat jakékoli další údaje.

Ačkoliv z právního hlediska nedošlo k žádnému porušení zákona o veřejných zakázkách, pokračování výběrového řízení by znamenalo vysoké riziko jeho napadení ze strany ÚOHS nebo uchazečů, což by způsobilo mnohem větší zdržení a komplikace.

Původně měla stavba nového stadionu vypuknout začátkem příštího roku, termín pro její zahájení na jaře je však stále reálný.