Rozprodávání církevních objektů se nevyhnulo ani Královéhradecké diecézi. Z celkového počtu více než 400 far jich bylo 150 určených k prodeji a 135 již bylo převedeno na jiné vlastníky.

Deníku to potvrdil Jan Doskočil, vedoucí odboru správy majetku. ,,Koncem 90. let provedla Královéhradecká die〜céze analýzu stavu církevních objektů. Díky ní jsme mohli vytipovat fary, které bude diecéze potřebovat pro církevní správu a které naopak potřebovat nebude,“ uvedl Doskočil.
Tyto z dlouhodobé perspektivy zbytné objekty se postupně prodávají.

Výnosy pak pomáhají především k financování jiných naléhavých investiční potřeb.
V majetku diecéze se nachází celá řada kostelů a kaplí, které se k bohoslužebným účelům používají jen zřídka, nebo dokonce vůbec.
Přitom jde často o objekty, které jsou kulturním a historickým dědictvím zasluhujícím pozornost. Při současném způsobu financování však péče o jejich záchranu přesahuje možnosti církve.

Do prodeje kostelů Královéhradecká diecéze aktivně nevstupuje, ale vítá jakoukoliv iniciativu, která by pomohla zachránit chátrající objekty.
,,Úspěšně jsme převedli kostely na obce, které buď pokračují v konání příležitostných bohoslužeb, nebo je využívají ke kulturním akcím. Nebráníme se ani jednání s občanskými sdruženími, která by mohla objekty využít,“ vysvětlil Jan Doskočil.

Královéhradecká diecéze neprovozuje webové stránky nabízející církevní objekty k prodeji. ,,Tyto informace sdělujeme ve svých interních médiích,“ podotkl Vojtěch Macek, sekretář diecézního biskupa.

Biskupství v současné době nepočítá s tím, že by získalo nějaké objekty od státu zpět.

V souvislosti s připraveným zákonem se nepočítá s vydáním nemovitého majetku farnostem, s výjimkou far či jejich příslušenství a kostelů. V královéhradecké diecézi by mohlo jít jen o zcela výjimečné případy. ,,Inventarizace církevního majetku by trvala několik let. Neexistuje ani registr objektů. Spíše než hmotné statky by Královéhradecká diecéze dostala paušální finanční náhradu,“ sdělil Macek. Markéta Sirůčková