Podle zpráv z Povodí Labe, jehož pracovníci během úterý zkoumali, o jak velký problém jde, by však neměly splašky v řece ohrozit kvalitu vody v Hradci Králové. „Kontrolujeme v podstatě celý úsek a odebíráme vzorky. Nepředpokládáme, že by v Hradci mělo být Labe znečištěné. Výhodou je, že se voda v řece u Jaroměře díky přítokům Úpy a Metuje hodně naředí, plusem je také zimní období,“ řekl Petr Ferbar z Povodí Labe.

Problém vznikl kvůli sporu společnosti WWTP DKNL s vedením města. To totiž dál odmítalo platit podle něj přemrštěné ceny, které si firma účtovala. „Uzavření čističky je nepřípustný nátlak ze strany provozovatele. Tento postup nemá oporu v právních předpisech ani vydaných správních rozhodnutích,“ uvedlo město Dvůr Králové. Radnice rovněž žádá po firmě, aby vysvětlila, jak tvoří ceny.

Co na to WWTP DKNL? Podle jednatele Aleše Morávka začne čistička znovu fungovat až ve chvíli, kdy město uhradí platby za leden a únor – a navíc se obě strany dohodnou na úpravě smlouvy na další období. Jednatel prozradil, že náklady na čištění dosahují 3,5 milionu korun měsíčně. Firma prý však inkasuje od města pouze 1,67 milionu. Za poslední roky jí tak údajně vznikla ztráta téměř 100 milionů korun.

Ve středu by měla proběhnout schůzka mezi vedením města a firmy. Té však každopádně hrozí postih. Správní řízení s ní totiž chystá inspekce životního prostředí i krajský úřad.

„Z našeho hlediska se jedná o nedovolené vypouštění odpadních vod, za což můžeme uložit pokutu až ve výši pěti milionů korun,“ uvedla Jana Samková, ředitelka hradecké pobočky České inspekce životního prostředí. „Krajský úřad v současné době čeká na zbytek všech podkladů a protokolů od radnice, aby mohl správní řízení zahájit,“ uvedl Jiří Hošna z tiskového oddělení krajského úřadu.

Potíže může ale také očekávat radnice města. Inspekce životního prostředí totiž zahájí správní řízení také s ní. Hrozí jí pokuta, protože město je povinno zajistit čištění odpadních vod.

Kauza čistička: Dvůr Králové spoléhá na středeční schůzku

Dvůr Králové –
Čistička ve Dvoře Králové je již více než 24 hodin mimo provoz, od pondělního rána tečou splašky přímo do Labe. Tím vyvrcholil spor o úhradu za čištění odpadních vod mezi radnicí a provozovatelem čističky, firmou WWTP.

Nyní se však možná blýská na lepší časy. Již dnes se o půl třetí odpoledne sejdou zástupci Dvora Králové a WWTP. „Provozovatel nám slíbil, že na jednání, kde bude přítomen i náš odborník, přinese rozkrytou kalkulaci nákladů na čištění, což od začátku požadujeme,“ uvedl královédvorský místostarosta Jan Bém.

Schůzku potvrdil i ředitel WWTP Aleš Morávek. „Od setkání si asi více slibuje město. To nám ve zvacím e-mailu napsalo, že bychom mu měli rozkrýt položky v kalkulaci na čištění odpadní vody. V tom problém není, ale obávám se, že mi náš právník sdělí, že jediným, kdo může hodnotit, zda máme oprávněné náklady, je pouze Finanční ředitelství. To však město od začátku nechce pochopit. Netrpělivě tak čekám na výsledek kontroly let 2006 až 2008, kterou provedlo právě Finanční ředitelství,“ vysvětlil Aleš Morávek. „Obávám se, že jednání bude ve stejných kolejích jako to páteční. A pokud bychom se měli dohodnout na zvýšení záloh, bylo mi řečeno, že je to zdlouhavý proces, protože rozhodnutí musí schválit rada města a pak zastupitelstvo.“

Miroslava Jasanská, Jitka Hodasová