Měla by to být pohoda. Devět zájemců o křeslo na Pražském hradě, žádné preferenční hlasy, žádné posuny na kandidátních listinách. Oproti volbám do parlamentu, krajských či obecních zastupitelstev se zdá být premiérová přímá bitva o prezidentský post jednoduchá záležitost.

„Ale pozor, celá technologie zpracování musí zůstat zachována," upozorňuje Miloš Polák, šéf krajské statistické správy. Právě on je hlavním mužem, který bude dohlížet na bezchybné přebírání výsledků od okrskových volebních komisí (OVK) v kraji.

Bude to pro vás statistiky tentokrát jednoduchá šichta?
V porovnání s ostatními druhy voleb by měly být z hlediska zpracování jednodušší. Dají se srovnat s volbami do senátu. Náročné by to nemělo být ani pro okrskové komise. Vysypou obálky, odloží všechno, co tam nepatří, v každé obálce by měl být jeden lístek. Ty pak rozdělí podle kandidátů. Za předpokladu, že technologie nebude narušena, výsledky je možno očekávat mezi 18. a 19. hodinou.

Kolik lidí do sčítání zapojíte?
Ze zákona máme povinnost mít na každém přebíracím místě jednoho profesionálního vyškoleného pracovníka. Zodpovídáme za celý kraj, 
v němž je takových míst pětatřicet.

Kde se sejde nejvíce hlasů a kde naopak nejméně?
Největší přebírací místo je v Hradci, kam se dostanou výsledky od 153 komisí. Nejmenší je v Rokytnici v Orlických horách, kde převezmeme výsledky z pěti okrsků. V našem okrese jsou vytvořena přebírací místa v Hradci, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou, Nechanicích, Třebechovicích pod Orebem a ve Smiřicích.

Jak probíhá přenos od okrskových komisí až k veřejnosti?
V sobotu ve 14 hodin se volební místnosti uzavřou. Okrskové komise spočítají hlasy – ručně nebo na počítači - a vyhotoví zápis, se kterým přijedou na přebírací místo. Tam budou výsledky převzaty, tj. pořízeny a odeslány ke zpracování do centra. Zástupci komisí budou mít možnost provést si kontrolu pořízení i zpracování svých údajů. Výsledky za jednotlivé okrsky budou prakticky on-line k dispozici v prezentačním systému Českého statistického úřadu.

Co vy osobně čekáte od voleb?
S velkou pravděpodobností lze očekávat, že bude i druhé kolo. A hodně mě bude zajímat volební účast. Je to historicky první přímá volba prezidenta. Svědčí o tom i skutečnost, že počet vydaných voličských průkazů je výrazně vyšší. Cítím i z okruhu lidí kolem mě, že je o tyto volby zájem.

Říkáte, že bude druhé kolo. To pro vás bude ještě jednodušší.
Ale ve druhém kole nemusí být jen dva kandidáti. Klidně třeba pět.

Jak to je možné?
Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů. Pokud se na prvním místě umístí více kandidátů se stejným počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu hlasů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola také.

To by pak nemusel mít vítěz druhého kola 50 procent hlasů.
To ani nepotřebuje, prezidentem bude zvolen ten kandidát, který získal nejvyšší počet platných hlasů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen. Ale to se opravdu pohybujeme v příkré teoretické rovině.