Magistrát zrušil sporný pronájem. Téměř před rokem , a to patnáctého dubna 2010, vyhlásil Magistrát města Hradce Králové a následně i zveřejnil na své úřední desce výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ve Střelecké ulici. Firma, která zde sídlila, dostala výpověď. Celková plocha nebytových prostorů, kde sdružení Civitas per populi sídlilo, činila 172 metrů čtverečních a minimální nabízená cena byla 1500 korun za metr čtvereční na rok.

Po otevírání obálek dne 6. května 2010 bylo dne 1. června 2010 při zasedání Rady města Hradce Králové konstatováno, že se do výběrového řízení přihlásil pouze jeden zájemce, občanské sdružení s názvem Civitas per populi. Rovněž bylo poukázáno, že navržená cena sdružení, které přišlo s částkou 25 korun za metr čtvereční na rok, je nižší než cena stanovená jako minimální. Tím žadatel nesplnil podmínky zveřejněného záměru. „My jsme v pondělí podali trestní oznámení. Nejprve jsme si vyžádali informace o výběrovém řízení a následně jsme došli k usnesení, že ne vše probíhalo v souladu se zákonem. Vadila nám směšná cena za pronájem. Magistrát měl na nápravu dost dlouhý čas, proto jsme už déle nechtěli přihlížet, nehledě k faktu, že se vůbec taková smlouva podepsala. Domníváme se, že došlo i ke střetu zájmů, protože tenkrát byla u rozhodování radní Vladimíra Šilhánková, která zároveň předsedala sdružení Civitas per populi. Ona nesplnila podmínky, tak měli výběrové řízení zastavit, jelikož se nikdo jiný nepřihlásil. Tenkrát mohlo dojít k vypsání nového výběrového řízení a podle vyhlášky se mohla snížit cena. Namísto toho byla paní Šilhánková vyrozuměna, že nesplnila podmínky výběrového řízení, ale následně s ní byla uzavřena smlouva,“ prohlásila zastupitelka města Lenka Fialová (KSČM). Podané trestní oznámení zahrnuje několik základních bodů, jako například: popření pravidel výběrového řízení, neboť sdružení Civitas nesplnilo podmínku zveřejněného záměru, nebo že nebyl zohledněn subjekt, který v připomínkovém řízení nabídl magistrátu města cenu vypsanou. Vyjádření současného zástupce občanského sdružení Civitas per populi Michaela Pondělíčka se nepodařilo získat.

„Nové vedení města v rámci prověřování smluv shledalo, že jedna z došlých připomínek splňuje znaky cenové nabídky a rozhodlo se s ohledem na celou záležitost dát občanskému sdružení z prostor výpověď. V rámci zcela transparentního postupu, tak dá možnost jakémukoliv subjektu, který splní zákonné podmínky, ucházet se o pronájem v novém výběrovém řízení,“ uvedla tisková mluvčí radnice Magdalena Vlčková. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách bylo na úřední desce Magistrátu města Hradce Králové vyvěšeno nové a zároveň opakované výběrové řízení na pronájem prostor v hodnotě 1350 korun za metr čtvereční na rok jako minimální částka. Lhůta pro podání žádosti je do 15. dubna.