Příslušníci cizinecké policie zde prováděli činnost zaměřenou na odhalování nelegální migrace. Celodenní akce „Území“ byla první celorepublikovou akcí od vstupu České republiky do schengenského prostoru.

Dvě hlídky stály vobou směrech vJaroměři uhřbitova, kde od 7do 10.30prověřily přibližně pět desítek vozů. Jak nás informovala tisková mluvčí cizinecké policie Královéhradeckého kraje prap. Radka Mašková, neshledali policisté při dopoledních kontrolách žádné mimořádné nesrovnalosti.

Společně spříslušníky cizinecké policie se včerejší akce zúčastnili islužební psi. Kromě psů určených na případnou obranu policejní hlídky to byli ičtyřnozí specialisté na výbušniny, či omamné látky a zejména psi vycvičení na vyhledávání osob vdopravních porostředcích. Ti během dopoledne prolézali přepravní prostory nákladních automobilů, a odpoledne, kdy od 14do 22probíhala druhá etapa akce „Území“, prověřovali na ubytovnách, zda tam nejsou schovaní cizinci, kteří porušují dodržování pobytového režimu.

Od vstupu České republiky do Schengenu se systém práce cizinecké policie zásadně změnil. „Kontroly, které dříve probíhaly na hranicích se přesunuly do vnitrozemí, probíhají vdaleko větší míře a intenzitě a významně je doplňují nástroje mezinárodní policejní spolupráce,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie Barbora Kudláčková, a upřesnila, že policisté se vrámci včerejší akce zaměřili na kontrolu míst se zvýšenou koncentrací cizinců jako jsou například dopravní uzly, přeshraniční dopravní spojení, ubytovací zařízení, místa se stavební činností, tržnice, provozovny, průmyslové zóny adalší.

JIŘÍ ŘEZNÍK