Končí doba, kdy policisté při kontrolách plnili mimo jiné i preventivní a informativní charakter výkonu služby, informovali cizince o možnosti zapojení se do projektu „Dobrovolné návraty“ a pomáhali jim zorientovat se ve složité ekonomické situaci a předejít problémům se zákonem.

S ohledem na hospodářskou krizi a množícími se problémy s nezaměstnaností cizinců, končí mnohým cizím státním příslušníkům povolení pobývat v ČR a mohou zde začít žít nelegálně. Je zájmem České republiky, aby tito nezaměstnaní cizinci mnohdy bez finančních prostředků nezačali páchat trestnou činnost a ohrožovat bezpečnostní stabilitu země.

Ve středu 18. března v odpoledních a nočních hodinách policisté uskutečnili v regionu Hradci Králové dopravně bezpečnostní akci tzv. schengenského pátrání, které má za cíl důkladnou kontrolu cizinců, kteří se pohybují v rámci celého schengenského prostoru. Cílem tohoto pátrání je, aby v sítích policistů uvízli cizinci, kteří jsou v ČR nelegálně a tedy protiprávně.

Na kontrolním stanovišti budou mít policisté k dispozici tzv. schengenbus, jehož obsluha je díky technice schopná v krátkém okamžiku zjistit pravou totožnost kontrolované osoby díky databázi celé EU a Schengenu, odhalit padělaný cestovní doklad i jiný úřední dokument. Budou zde i psi speciálně vycvičení na vyhledávání výbušnin, drog a jiných nebezpečných látek.

V rámci akce budou policisté pátrat i po hledaných a pohřešovaných osobách, kontrolovány budou nejenom posádka vozidla, ale i zavazadlové prostory. Zde mohou být v úkrytech převáženy osoby, které jsou v zájmu nejenom českých orgánů v trestním řízení, ale je po nich vyhlášeno pátrání i prostřednictvím Interpolu.