„Letos  se opět snažíme získat dotace na zateplení  místní základní školy. Žádali jsme o dotaci již  před dvěma lety, ale peníze jsme nedostali. Sami bychom si investici, kterou  předběžně odhadujeme na osm milionů korun včetně výměny oken, nemohli dovolit. Pokud dotaci z fondu životního prostředí nezískáme, budeme muset zateplení odložit. Dostalo by se pouze na výměnu oken,“  povzdychl si starosta Skřivan Vladimír Futera.

Jak dodal,  po loňské výměně oken v obecním úřadě a v pěti obecních bytech  se  nyní chystají na výměnu oken a dveří v tzv. Dělnickém domě. „Na výměnu oken jednoduše muselo dojít, ta stará jsou vyklápěcí a jen těžce se s nimi manipuluje. Navíc máme určitou výhodu, protože právě na tuto akci jsme dostali dotaci z programu Obnova venkova.  Pokud vše půjde dobře, tak do čtrnácti dnů vyhlásíme výběrové řízení na firmu, která výměnu zajistí, a do tří měsíců by mohlo být vše hotovo,“ řekl Vladimír Futera.

Podle skřivanského starosty dali také zpracovat  projekt k domu občanské vybavenosti. „Radnice koupila starý dům v centru obce. Aby ji zbytečně nehyzdil, budeme se jej snažit změnit v dům občanské vybavenosti. Rádi bychom, aby se do opraveného objektu přestěhovala knihovna, prostory by tu měl získat  také lékař. Počítali jsme také s poštou, ale jak to vypadá, zřejmě se nedohodneme. Nevím, jestli tu vůbec pošta zůstane,“ uvedl Vladimír Futera.

Jak vysvětloval, Skřivany nejsou zase tak malá obec, aby si lidé pro poštu chodili na obecní úřad nebo někam do prodejny. „Na obecním úřadě  si poštovní služby vůbec nedovedu představit, vzájemně bychom si překáželi. A tak je to se vším. Co celkem fungovalo, ruší se. Teď nás zaráží reforma školství, protože nám hrozí, že přijdeme o druhý stupeň základní školy. To v žádném případě nechceme dopustit. Proto radnice již loni na provoz školy doplácela. Jakmile se totiž  jednou zruší, už se to nikdy nevrátí zpět ,“ doplnil Vladimír Futera.