V Královéhradeckém kraji došlo k paradoxní situaci. Přestože ČSSD vyhrála s převahou volby do krajských orgánů, není schopna plnit svůj hlavní slib, zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.

Při sestavování koalice propadla hlavní vyjednavačka ČSSD Hana Orgoníková na celém čáře. Nejen, že se nechala vmanévrovat do společenstva, kterému se lidově říká kočkopes, ale nedokázala ani prosadit vlivem vítěze složení rozhodujících výborů a komisí kraje. Nebo snad nechtěla ?

Jak jinak si vysvětlit to, že Výbor sociální a zdravotní doporučil: „Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje při projednávání tohoto materiálu přihlédnout k výstupům probíhajícího legislativního procesu“…..jinými slovy nesplnit slib daný voličům ČSSD, že od ledna letošního roku se v kraji nebudou platit regulační poplatky, respektive toto břímě na sebe bere kraj.

Spolu se snahou odvolat mě z místa vicehejtmana odpovědného za zdravotnictví se mi kroky činěné šéfkou krajské organizace a poslankyně za ČSSD přítelkyně Orgoníkové jeví jako cílený odklon od programu ČSSD a obracení se zády k voličům.

Pokud na úrovni Poslanecké sněmovny a Senátu děláme vše pro to, aby poplatky byly zrušeny, lze se domnívat, že v královéhradeckém kraji má ČSSD většího opozičníka ve vlastní straně než ve stranách ostatních.

MUDr. Vladimír Dryml
senátor a vícehejtman Královéhradeckého kraje