Na jednání největší neziskové organizace v kraji se dostavilo 24 z 25 delegátů regionálních sdružení, kteří zastupovali na 600 tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Přítomno bylo 24 z 36 sportovních svazů, řídících soutěže v Královéhradeckém kraji, dále mezi sportovce přišli hosté, mimo jiné hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, senátor Parlamentu ČR Karel Barták nebo místopředseda výkonného výboru ČSTV Praha Pavel Kořan.

Hlavní zprávu přednesl předseda sdružení Jiří Pekař, jenž vyzdvihl některé úspěchy sportovců kraje, včetně významných akcí tělovýchovy a sportu. Potěšitelný je fakt, že členská základna Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV se zvýšila na současných 93 tisíc členů, tělovýchovu v kraji zabezpečuje okolo 20 tisíc cvičitelů, trenérů a rozhodčích. V pěti regionech kraje působí 600 tělovýchovných jednot a sportovních klubů.


Následovala diskuze, v níž například Ladislav Falta z regionálního klubu olympioniků požádal přítomné o pomoc při mapování účastníků olympijských her. (ld)