Osm milionů eur, což je více než 216 milionů korun, chce od hradecké radnice získat za ušlý zisk, škody či hodnotu pozemku společnost CTP, která začala stavět na okraji Hradce Králové haly bez platného stavebního povolení. Investor tvrdí, že mu město brání získat dodatečné stavební povolení kvůli odvolání souhlasů s rozšířením a rekonstrukcí silnice ve Svinarské ulici.

„V době, kdy CTP Invest kupoval pozemky od společnosti Fato, byly souhlasy platné a účinné. Následně však ale byly městem Hradec Králové bezdůvodně a neočekávaně odvolány, a to přesto, že stávající předpisy odvolání souhlasů neumožňují," tvrdí v dopise adresovaném primátorovi Zdeňku Finkovi jednatel CTP Invest Remon Leonard Vos.

Podle něj tak vznikla škoda, která se každým dnem zvyšuje, a vyzývá město k urychlenému jednání. „V této chvíli nebudu ze své pozice polemizovat 
o tom, zda a do jaké míry jsou uváděné závěry o odpovědnosti města za škodu správné. Zmíním pouze to, že tvrzené nároky ani jejich výše nebyly ničím doloženy," uvedl primátor Zdeněk Fink s tím, že sám o věci rozhodnout nemůže 
a předloží dopis na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva, které se bude konat 27. září, a předpokládá, že orgány města určí pověřeného člověka, který bude s CTP ohledně údajné škody jednat.

Mimořádné zastupitelstvo se bude konat už příští týden v úterý. Na programu ale bod ohledně dopisu od CTP není, pokud se neskrývá pod bodem „právo stavby". Případně je také možné, že s návrhem diskutovat o možných důsledcích a dalších krocích města vystoupí některý ze zastupitelů.

Hanousek: Souhlasy platily pro jiné haly

Opoziční zastupitelé nešetří CTP kritikou a zpochybňují odškodné i jeho případnou výši. „Podle mého názoru je to forma nátlaku na zastupitele, když jim nepomohla nabídka úplatku. Vzhledem k tomu, že předposlední potřebný dokument k dodatečnému stavebnímu povolení dostali před deseti dny, tak není možné tvrdit, že za tu dobu co oni poukazují, jsme jim způsobili škodu. Částka je zcela nelegitimní a jenom nás zkouší. Kdyby to bylo vymahatelné tak nebudou posílat dopis zastupitelstvu, ale dají nás rovnou k soudu. Hradec Králové je jediným městem, který CTP nevyhovělo, jinde jim ty černoty prošly," říká zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).

O nesouhlasu města 
s umístěním a povolením staveb CTP na Slezském Předměstí hlasovali v loňském roce zastupitelé dokonce dvakrát – v září a prosinci. Vždy se stejným výsledek a jasně dali najevo, že podobné postupy trpět ve městě nebudou.

PODPLÁCENÍ MĚSTA?

„Přístup firmy CTP je nehorázný v tom, že stavbu začala stavět bez povolení. Také se ztotožňuji s názorem Národního fondu proti korupci, že nabídka na miliony pro město naplňuje znaky podplácení. To je nepřijatelný krok. Se společností, která dopisem se sankcemi otevřeně vyhrožuje, by mělo město jednat rázně. Tvrdí, že jsme je poškodili odebráním souhlasů vydaných pro společnost Fato. Souhlasy ale byly vydány na jinou stavbu než postavilo CTP. Město na to mělo právo. I kdyby tyto souhlasy firma měla, tak stejně haly postavit nemohla, protože jí chyběly další souhlasy od města například o služebnostech. Je to strašení místo toho, aby se společnost snažila stavbu odstranit," myslí si zastupitel Martin Hanousek (SZ)
Opatrnější v hodnocení je jeho kolega Martin Soukup (ODS). „Zastupitelstvo se dopisem bude muset zabývat. Otázka je, jak je to s tím odvoláním souhlasu příjezdové komunikace. To je zásadní. Myslím si, že by zastupitelstvo nemělo bránit tímto způsobem investorovi v jeho počínání, pokud se snaží zákonnými prostředky vyrovnat s požadavkem stavebního úřadu. Politikům do toho nepřísluší jakkoliv zasahovat. Když to řeknu trošku s nadsázkou, tak mi tento přístup přijde, jako když mám souseda a nechci mu povolit, aby mi postavil králíkárnu za plotem," dodává Martin Soukup.

PRÁVNÍ ANALÝZA

Radnice si nechala v dubnu vypracovat právní analýzu kroků města. Ze závěrů mimo jiné vyplývá, že město bylo zcela jednoznačně oprávněno své dříve poskytnuté souhlasy odvolat. Stanovisko zároveň zmiňuje, že s odvoláním souhlasů může být spojeno určité riziko, zejména, že by takový krok města mohl být novým investorem vnímán jako do jisté míry překvapivý.

„Právní analýza nám dala jasno. Bylo v ní napsáno, že něco přijde a trochu zpochybnila postup města vůči investorovi. Pokud právní analýza bude přesná, tak nároky vůči městu mohou být vzneseny a město může tento soud prohrát. To už je více než varování a zvednutý prst. Prohrát soud 
v řádech stovek milionů by mohlo znamenat, že se například nikdy nepostaví fotbalový stadion nebo se zastaví některé investice na několik let," tvrdí Soukup.

Město si ale podle Martina Hanouska nemělo právní analýzu vůbec zadávat. „Právní kancelář je dohledatelně ve spojení s firmami CTP i PSG. Je tam střet zájmu a posudek má několik chyb. Město by si mělo držet svůj právně silný názor. Nikdo nemá zájem, abychom se mstili, ale musíme dohlížet, aby tady byly dodržovány zákony a dával se dobrý příklad i ostatním občanům. Nemůžeme nahlížet na společnost s mnohamiliardovým obratem jinak než na malé stavitele. Musíme trvat na tom, že pokud se něco dělá načerno, musí se to odstranit. Pak se můžeme bavit o napravení vztahu," zakončuje Hanousek.

Jestli bude muset město platit částku, za kterou by mohlo opravit Velké náměstí nebo zaplatit polovinu fotbalového stadionu, rozhodnou zastupitelé, případně soud.

Historie černých hal na okraji Hradce Králové

Podzim 2014 – Začátek stavby skladových hal 
bez stavebního povolení.

Polovina prosince 2014 – Na stavebním odboru města leží zpráva o černé stavbě, která vyrůstá na okraji Hradce u výpadovky na Třebechovice.

Začátek roku 2015 – Město na místě už učinilo dvě kontrolní prohlídky, vydalo zákaz v pokračování stavby, uložilo firmě finanční pokutu a zahájilo řízení o odstranění stavby. Vše bez výraznějšího úspěchu.

Březen 2015 – Radnice podala trestní oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu. CTP přestalo stavět.

Duben 2015 – CTP se omluvilo městu i lidem. Vznikla petice proti stavbě.

Červen 2015 – Policie trestní oznámení odložila, o trestný čin nejde. Na pokutách zaplatila firma téměř dva miliony korun.

Srpen 2015 – CTP doložilo stavebnímu úřadu všechna souhlasná stanoviska dotčených úřadů. Primátor Zdeněk Fink ostře odmítl dostavění hal.

Září 2015 – Velkou ránu pro CTP zasadili zastupitelé, kteří odmítli potvrdit povolení 
pro stavbu přístupové silnice k objektům. Pozemek totiž vlastní město.

Listopad 2015 – CTP požádalo o přerušení řízení o dodatečném stavebním povolení. Zároveň začali zástupci CTP jednat s jednotlivými zastupitelskými kluby. Nabídli městu sedm milionů korun jako investici.

Prosinec 2015 – Zastupitelstvo opět odmítlo vydat přístupovou cestu.

Březen 2016 – Firma PSG 
z Otrokovic, která je subdodavatelem CTP, nabízí městu 15 milionů korun jako kompenzaci, pokud získá souhlas města s postavením příjezdové cesty a bude moci dostavět haly.

Červen 2016 – Stavební úřad prodloužil pozastavení řízení o dodatečném stavebním povolení do konce letošního roku.