„Město zatím nezažalujeme," zní od společnosti CTP, která začala předloni stavět na okraji Hradce Králové haly bez stavebního povolení.

„Zdeněk Fink informoval právní zástupce CTP o postupu, který zvolilo vedení města. Požadavky CTP projedná společné setkání předsedů zastupitelských klubů. Do té doby CTP nebude iniciovat žalobu 
o způsobenou škodu vůči městu Hradec Králové," potvrdil investor.

Ten se obrátil na primátora Zdeňka Finka v červenci s dopisem, ve kterém požaduje náhradu zhruba 216 milionů korun za ušlý zisk, škody či hodnotu pozemku. V polovině srpna pak před mimořádným zasedání zastupitelstva požadovala firma CTP, aby zástupci města rozhodli o náhradě škody nebo vydali souhlasy s rozšířením příjezdové cesty, které investorovi chybí, aby mohl zlegalizovat haly.

Primátor Zdeněk Fink se v minulém týdnu sešel s právníky CTP. „Primátor města sdělil na jednání, že věří v domluvu. CTP ovšem nadále trvá na udělení souhlasu s vybudováním přístupové komunikace a není pro ni přijatelný dosavadní diskriminační přistup města Hradec Králové v této věci," uvedla firma CTP.

Mluvčí hradecké radnice Magdaléna Vlčková uvedla, že obě strany mají rozdílné právní názory.

„Nyní budou o věci informováni vedením města i zastupitelské kluby. Řádné jednání zastupitelstva, které by mohlo přinést konkrétní výsledek v dané věci, je na programu dne 27. září 2016. Do té doby se jedná pouze 
o spekulace a dohady," uvedla mluvčí radnice.

Jednání zastupitelských klubů by se mělo uskutečnit v první polovině září.

Firma CTP začala haly stavět na podzim roku 2014, do března i přes urgenci města ale stavba pokračovala. V září loňského roku zastupitelé  odmítli potvrdit povolení pro stavbu přístupové silnice k objektům, které dříve vydali společnosti FATO, která měla haly stavět před lety.

V listopadu  CTP požádalo o přerušení řízení o dodatečném stavebním povolení. Zároveň začali zástupci CTP jednat s jednotlivými zastupitelskými kluby. Nabídli městu sedm milionů korun jako investici, což mnozí vnímali jako pokus o úplatek.

V prosinci pak zastupitelé opět odmítli vydat souhlasy k cestě.

V březnu letošního roku na radnici přišla nabídka od firmy PSG z Otrokovic, která je subdodavatelem CTP, na 15 milionů korun jako kompenzaci, pokud získá souhlas města s postavením příjezdové cesty a bude moci dostavět haly.